Dünyada miyop salgını

Dünya genelinde miyop salgını yaşanıyor.

Bilim insanları, çocuklarda miyopide keskin artışlar gözlendiğini duyurdu ve salgın konusunda uyardı.

Bilim insanları, çocuklarda erişkin başlangıçlı miyopide keskin artışlar gözlemledikleri için, (yakını görememe) salgını konusunda uyarıda bulundu. Salgına neden olarak dijital ekranlar, dışarda geçirilen zaman azlığı, çevresel faktörler gösterildi.

Beyaz ekranda vakit geçirme süresi artıyor, çevresel ve genetik faktörler ekleniyor ve çocuklarda miyop oranı iki katına çıkıyor.

İngiltere’de yaplanan verileri değerlendiren araştırmacılara göre, ortaya çıkan miyopi salgını uluslararası alanda acil bir halk sağlığı sorunu haline geldi.

1939 ile 1944 arasında nüfusun yüzde 12,6’sı çocuklukta miyopi geliştirdi . 1965 ve 1970 yılları arasında doğan en genç grup için bu rakamlar sırasıyla yüzde 15,6 ‘ya yükseldi.

En yüksek yüzde, 1955 ile 1959 arasında doğanlar için yüzde 30,9, kaydedildi.

Dijital ekranlar en büyük sorumlu

Verileri daha derinlemesine inceleyen araştırmacılar, bu sıçrama için çocuklukta beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikleri, dijital ekranların kullanımındaki artışları ve öğretim yöntemlerindeki değişimleri(örneğin, daha fazla ev ödevi ve dışarıda daha az zaman harcanması) neden olarak gösteriyor.

Araştırmaya göre, 18 yaşından sonra eğitimde kalan kişi sayısındaki artış da bir faktör olabilir.

Dünya çapındaki diğer çalışmaların gösterdiği gibi, miyopi, yaşamın erken dönemlerinde daha fazla insan için bir sorun haline gelirken araştırmacılar, “Yaşam boyunca değiştirilebilir risk faktörleri ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı konusundaki anlayışımızı geliştirmek için karma bir araştırma ekonomisine ihtiyaç var” diyor.