Dünya’da ticaretin yüzde 40’ı sanal

Dünyada ticaretin yüzde 40'ı sanal ortamda yapılıyor.

Türk Bilişim Derneği İkinci Başkanı Önder Özdemir, Dünya’da ticaretin yüzde 40’ının sanal ortamda yapıldığının altını çizerek, bu konuda en büyük payın ise eğlence sektörüne ait olduğunu anlattı.

İnternet haftası etkinlikleri kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen ‘İnternet, E-Dönüşüm, E -Ticaret konulu konferansta sanal ortamda yapılan ticaretin artışı ele alındı. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa ilginin azlığı dikkat çekti.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan konferans, konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Türk Bilişim Derneği İkinci Başkanı Önder Özdemir, internetin dönüşüm ve değişim içinde olduğunu belirterek, ayrıca sanal ortamın da suç işlenen bir alan haline geldiğine dikkat çekti. Zararlı kişilerin sanal ortama taşıdıkları suçlardan dolayı internetin de artık suç merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Özdemir, “İnternette güvenlik açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Bunun ihmal edilmesi önüne geçilmez kötü sonuçlar doğurabilir.” dedi. Teknolojinin doğru ve yararlı bir şekilde kullanıldığı zaman faydalı olduğunu ve aradaki mesafelerin ortadan kalktığının altını çizen Özdemir, “Ülkelerin var olabilmesinin sırrı teknoloji üretmesinden geçiyor. Biz de teknoloji ve yazılım üretmeliyiz. Aksi takdir de tüketicilikle hiç bir yere varılamaz.” şeklinde konuştu.

Türk Bilişim Derneği’nin 25 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Önder Özdemir, kamu yararına çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, derneklerinin Bakanlar Kurulu tarafından da desteklendiğini dile getirdi. Türkiye’de 2 bin 1 yılında başlayan E- Devletin vatandaş ve devlet ilişkilerini sanal ortamda hızlı bir şeklide yapma olanağı sunduğunun altını çizen Önder Özdemir, E- Devletin, sisteminin işleyebilmesi için bütün kurumların birlikte çalışmasının gerektiğni sözlerine ekledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Karabulut ise, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde ki yeniliklerin tüm sosyal hayatı etkilemesine karşın en fazla ekonomik yönde belirleyici olduğunu vurguladı. Yeni ekonomi de verimlilik artarken, maliyetin azaldığına işaret eden Karabulut, “Günümüzde alıcı ve satıcıların internette araştırma yapıp bilgiye sahip olup alışveriş yapma imkanı buluyor. Artık somuttan soyuta doğru bir gidiş var.” şeklinde konuştu. Yaygınlaşan internet ortamıyla küresel bir rekabetin oluştuğunun altını çizen Karabulut, bununla beraber rakiplerin farklılaştığını ve pazar ortamının değiştiğinden bahsetti. Dünya’da internet ortamında sektörel ilişkilerin oranında büyüme olurken, buna karşın Türkiye ‘de E-Ticaret kavramının tam anlamıyla benimsenmediğini vurgulayan Karabulut, “E-Ticaert, E-İş, E-İşletme büyük bir değişimin gerçekleridir.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Elazığ Barosu Avukatlarından Behiç Cantürk’de E-Ticaretin hukuki boyutunu değelendirdiği konuşmasında Elektronik ticaretin bin 980’de ortaya çıkan bir kavram olduğunu belirtti. E- Ticaretin yüzde 10’unun hileli oduğuna dikkat çeken Cantürk, herşeyin kişinin kendisinde başladığını ve bu konuda anayasal bir düzenlemenin yetersiz kalacağına dikkat çekerek, “Bu hile sorununun ortadan kalkmasını hukuki yaptırımdan fazla şu anda kişilerin iyi niyetle hareket etmelerin den başka bir çıkar yol yok.” dedi.

E-Ticaretin vergilendirilmesi gerektiğinin üzerinde duran Behiç Cantürk, elektronik imza ile klasik imzanın aynı hukuki güvenceye sahip olduğunu anlattı. Hukukta şu anda E-İmza sahteciliği ile ilgili bir açılımın olmadığından bahseden Cantürk, “E-Ticaretin yapılabilmesi için kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunması ve sistemin güvenli olması gerekir. İy niyetli ve dürüst olunduktan sonra E-Ticarette iyi bir yerde oluruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Türk Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Faruk Özer ise, bilişimsizliğin Türkiye’ye maliyetinin 200 milyar dolar olduğunun altını çizerek, bu konuda katedilmesi gereken çok mesafe olduğunu vurguladı. Faruk Özer, internet ve bilişimde ki gelişmenin ülkenin kalkınması için önemli temel taşlardan biri olduğunu anlatarak, artık ekonomik firmaların rekabet için sanal ortamı kulandığını sözlerine ekledi.