Dünyanın en pahalı benzini Türkiye’de

IMF'nin Dünyanın Ekonomik Görünümü raporuna göre, dünyada en pahalı benzin Türkiye'de satılıyor.

Washington’da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın hafta sonunda ortaklasa düzenleyeceği yıllık Bahar Toplantıları öncesinde IMF’nin yayımladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda, Türkiye’nin yüksek cari açığı, ekonominin önündeki ana risk olarak gösterildi.

Raporun Türkiye’ye ilişkin verilerinde, büyümenin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl da yüzde 5 oranında gerçekleşeceği tahminine yer verildi.

Türkiye’de tüketici enflasyonu beklentisi de, bu yıl için yıllık ortalama yüzde 6,5, 2007 için de yüzde 4,4 olarak dile getirildi.

Türkiye’de bu yılki cari açık da, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 6,5’i olarak tahmin edildi. Bu oranın, gelecek yıl yüzde 6,1’e gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Raporun Türkiye bölümünün girişinde, ”2005’te devam eden olağanüstü büyüme oranının, 2006’da yumuşayarak yüzde 6 olarak
gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonominin önündeki ana risk, yüksek cari açık” denildi.

Raporda, beklenenin tersine Türkiye’de büyümenin, giderek artan ölçüde iç talebe ve özellikle yatırıma dayalı geliştiği belirtilirken,
dış cari dengenin olumsuz yönde ilerlediği ve buna yüksek petrol fiyatlarının önemli ölçüde etki yaptığı kaydedildi.
Türk Lirası’nın da giderek reel değer kazandığına işaret edilirken, Türkiye’ye artan sermaye girişinin, kısmen ülkede iyileşen
temel göstergelerden, kısmen de küresel likidite fazlalığından kaynaklandığı anlatıldı.

Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda, ”Türkiye’ye kısa vadeli sermaye girişlerinin 2005’te yarı yarıya azalarak yüzde 37’ye gerilemesinden de görüleceği gibi, sermaye girişlerinin kompozisyonu,belirgin şekilde olumlu yönde gelişti. Ancak Türkiye, hala yatırımcı psikolojisinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenebilir” denildi.

IMF raporunda, emeklilik yasasının geçirilmesi, sosyal güvenlik gelirlerinin güçlendirilmesi, gelir vergisi reformu ve banka denetimlerinin daha da iyileştirilmesini öngören yapısal reformların, şu ana kadar devam eden güçlü ekonomik performansın sürdürülmesinde ve dış koşullardaki mevcut iyi ortamın tersine dönmesi olasılığına karşı dayanıklılığın artırılmasında kilit rol oynayacağı vurgulandı.

GALONU 7 DOLARA SATILIYOR!

Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunun enerji fiyatlarına ilişkin bölümünde yer alan bir tabloda, dünyada en pahalı benzinin Türkiye’de satıldığı ve en fazla akaryakıt vergisinin Türkiye’de alındığı belirtildi.

Buna göre bir galon benzin (1 galon = 3,78 litre) Türkiye’de ortalama yaklaşık 7 dolara satılıyor. Bunun maliyeti yaklaşık 2 dolar
tutarında iken, bir galonluk benzine yaklaşık 5 dolar vergi ödeniyor.

ABD’DE 2.3 DOLAR

Benzin fiyatları ve akaryakıt vergisinde Türkiye’yi, Norveç, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri izliyor.

ABD’de ise benzinin galonu yaklaşık 2,3 dolara satılırken, bunun 30 sent’lik bölümünü vergi oluşturuyor.

Dünyanın en ucuz akaryakıtının satıldığı petrol üreticisi Venezuela’da ise bir galon benzinin fiyatı sadece 50 sent.