E-fatura çalışmaları tamam

İşte dijital belge olarak düzenlenen faturaların özellikleri.

Elektronik fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Maliye Bakanlığı Gelir Elektronik Fatura Kayıt Sistemine ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Gelir İdaresi’nin duyurusuna göre, Elektronik sağlayacak.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında kağıt veya güvenli elektronik imzalı dijital belge olarak düzenlenebilen birinci nüsha faturalar şu özellikleri taşıyacak:

* Seri Sıra Numarası Yerine Fatura ID Numarası Kullanımı: Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, seri-sıra numarası yerine Fatura ID
numarası kullanılması öngörüldü. Fatura ID numarası 3 haneli birim kod ve 15
haneli sıra numarası olmak üzere toplam 18 haneden oluşacak. Fatura ID numarası içerisinde yer alan birim kodu, sistemden yararlanan kurum bünyesinde
fatura düzenleyecek her bir birim için belirlenen alfa nümerik bir kod olacak.
Fatura ID numarası içerisinde yer alan sıra numarası ise ilk 4 karakter yıl, sonraki 2 karakter ay ve geri kalan 9 karakter de müteselsil numaradan oluşacak.

-Sistem Amblemi: Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, genel esaslara göre düzenlenen faturaların üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan “Belgelere Konulacak Özel İşaret (Amblem)” ile “İl Kod Numarası” yerine, aynı konumda bulunmak üzere belirlenen Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Amblemi basılacak.

-Sistem Şerhi: Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, faturanın alt kısmında açık ve okunaklı bir şekilde yer almak üzere “Bu fatura Elektronik Fatura Kayıt Sisteminde kayıtlıdır. Faturanın kayıtlı olduğuna ilişkin sorgulama http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılabilir.” şerhine yer verilecek.