Ebeveynler çocukları ile oyun oynamalı

Uzman Çocuk Psikologları, oyun ve oyuncak seçiminin çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine uygun olması gerektiğini belirtiyor.

Uzman Çocuk Psikoloğu Aynur Sayım, Diyanet dergisinde yaptığı bir söyleşide oyunun çocuğun kişilik gelişiminde etkili bir unsur olduğunu belitti. Oyunların oluşumunda; cinsiyet, iklim ve kültürel gelişimin etkili bir unsur olduğunu kaydeden Sayım, kız çocuklarının daha çok ip atlamak, evcilik, saklambaç, seksek, ebecilik oyunlarını; erkek çocukların ise futbol, koşmaca, misket oyunlarını tercih ettikleri söyledi. Oyunların, çocukların yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre farklılıklar gösterdiğini aktaran Sayım, “Oyuncak çocuğun beş duyusunu, doğal yeteneklerini uyaran, hayal gücünü zenginleştiren, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimini hızlandıran oyun malzemeleridir” dedi.

Oyun ve oyuncak seçiminin çocuğun yaşına, gelişim seviyesine uygun olması gerektiğini belirten Sayım, çocuğun gelişim düzeyini arttıracak, eğitici yönü olan oyuncakların seçilmesi gerektiğini kaydetti. Ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynaması gerektiğini söyleyen Sayım, “Bu aralarındaki iletişimi güçlendirecek, çocuklarını tanımalarını sağlayacaktır. Çocukları oyun oynarken iyi bir gözlemci olmaldırlar” ifadesini kulladı.

Aile ve eğitimcilerin yaptıkları hatalardan birinin de okul çağı başlayan çocuğun oyunla bağının bittiğinin düşünülmesi olduğunu dile getiren Sayım, “Oyun, çocuğun gelişimi açısından o kadar değerlidir ki, çocuk ruh sağlığı sevgi ve oyun olarak tanımlanmaktadır. Okul döneminde belki oyun süreleri azalacaktır. Fakat kesinlikle oyun çocuk için bitmeyecektir. Ebeveynlerin çocuklarına vermek istedikleri mesajları oyun aracılığı ile birlikte oynadıkları oyunda vermeleri daha kolaydır” diye konuştu.