Ege Üniversitesi MAPO’ya dahil

Araştırma Projelerinin Geliştirilmesi (MAPO)" başlıklı projede, Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi de faaliyet gösteriyor.

Avrupa Birliği (AB) 6. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen, “Çeşitli Deniz Kirliliği Problemlerine Karşı Mücadelede Çözüm Yolları Üretebilmek İçin Araştırma Projelerinin Geliştirilmesi (MAPO)” başlıklı projede, Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi de faaliyet gösteriyor.
Projede fakültenin Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Baha Büyükışık, Prof. Dr. Uğur Sunlu ve Yrd. Doç. Dr. Sanem Sunlu çalışıyor.

Günümüzde dünya ve özellikle Avrupa denizlerinde ve kıyı bölgelerinde deniz kirliliği problemlerinin ekosistemler üzerinde ani veya uzun süreli zararlara yol açtığını belirten EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Elbek, “Son dönemlerde denizlerdeki çeşitli felaketler (Levoli Sun, Erika tanker kazaları gibi), deniz kirliliğiyle güncel mücadele yollarının verimsiz ve yetersiz olduğunu kanıtlamıştır. Bu sebeple denizlerde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların deneyimlerinin birleşimiyle deniz kirliliğiyle etkili mücadele için yeni çözümler geliştirmek, dünyadaki çevre meseleleri arasında son yıllarda öncelikli konuların başında gelmektedir.” dedi.

Günümüzde Avrupa ülkelerindeki KOBİ’lerin çevre kirliliği konusunda AB araştırma projelerine katılımının düşük seviyede olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Elbek, “Kısa adı MAPO olan bu projeyle, güncel teknolojik ortaklıklara, çerçeve programları dahilindeki araştırma geliştirme projelerine Avrupa ve ülkemizdeki KOBİ’lerin katılımlarında destek sağlanması amaçlanmıştır MAPO projesi, bu amaçlara ulaşmak için konusunda tecrübeli Avrupalı birçok kurum ve üniversiteyi biraraya getirmiştir. Bu ortakların belirlenebilmesi aşamasında, projenin bütün Avrupa denizlerini kapsam içine alınmasına dikkat edilmiş ve 10 ülkeden (Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Türkiye, İzlanda, Ukranya, Litvanya ve Belçika) 13 özel kurum ve üniversite katılmıştır. Projede her bir ortak, iki veya üç komşu ülkeden sorumludur ve projenin koordinatörlüğünü Fransa yapmaktadır. Ege Üniversitesi’nin sorumluluk alanı ise Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan’da deniz kıyısında yer alan ve deniz üzerinde faaliyet gösteren (deniz taşımacılığı, tersaneler, gemi söküm tesisleri, marina ve liman işletmeleri, atık su arıtım firmaları, akuakültür işletmeleri vb.) KOBİ’lerdir.” şeklinde konuştu.

Projenin Avrupalı KOBİ’lerin günümüzdeki ve gelecekteki AB Çerçeve Programı kapsamındaki projelere ortak girişimler yaparak katılımlarını teşvik etmek amacında olduğunu açıklayan Dekan Yardımcısı Elbek, “Çerçeve programları kapsamında deniz kirliliğiyle ilgili projeler içinde en iyi uygulamaların araştırılarak tanımlanması, Avrupa’da deniz kirliliği konusunda uzmanlaşmış KOBİ, holding ve araştırma enstitülerinin envanterleri ve dağılım haritalarının oluşturularak mevcut durumun güncellenmesi ve internet yoluyla bilgi ağının oluşturulması hedeflenmektedir. Diğer bir amaç ise 6. Çerçeve Programı kapsamında son ve 7. Çerçeve Programı kapsamında ilk çağrılar için Avrupa’da deniz kirliliği konusunda çalışan bütün KOBİ’ler arasında teknolojik ortaklıkların geliştirilmesidir.” dedi.