Eğitim Bir-Sen’den mezhep ayrımcılığına tepki

Eğitim Bir-Sen'den mezhep ayrımcılığına tepki

Eğitim Bir- Sen, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin, bir öğrencinin ‘alevi’ olması gerekçesiyle din dersinden muaf tutulması gerektiği yönündeki kararının, Müslüman halk arasında mezhep ayrımcılığını kışkırtıcı olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na da aykırı olduğunu savundu.
Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’ya göre din dersinin zorunlu olduğu belirtilerek bu dersten Hristiyan ve Musevi’ler gibi gayrimüslimlerin muaf tutulduğu kaydedildi. Açıklamada, Anayasa’nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasında ‘Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.’ hükmünün yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada, “İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin, Anayasa’nın açık hükmüne rağmen verdiği bu kökten yanlış karar, ima yoluyla Alevileri, İslam’dan başka bir dinin mensubuymuş gibi göstermek istemektedir. Ortadoğu İslam coğrafyasına yönelik işgal ve sömürü emellerine zemin hazırlamak için, ülkemizin ve milletimizin etnik, bölgesel, mezhebî parçacıklara bölünüp iç savaş çıkarılmasını arzulayan Batılı emperyalist oyunlar, asla başarı olamayacaktır” denildi.

Kimsenin Aleviliği İslam’dan başka bir dinmiş gibi takdim edemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dinin Hak Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’yı ve O’nun ehli beytini, Allah’ın arslanı Hz. Ali’yi, Peygamber Efendimizin sevgili torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizi gönülden sevmek ve bağlanmak demek olan Alevilik, İslam’ın bir parçasıdır, Aleviler de İslam’ın öz evladıdır. İslam, bütün mezhepleri, meşrep ve yollarıyla bir bütündür. Sözkonusu mahkeme kararı ise İslam’da mezhep ayrımcılığı yapılmasına, Müslüman Türk çocuklarının, mezheplerine göre bölünmesi ve ayrılması emellerine hizmet edici niteliktedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu kararın derhal düzeltilmesini bekliyor, bölücülüğü ve mezhep temelli çatışmaları körükleyici tutumlar konusunda, başta yargı olmak üzere ilgili tüm kişi ve kurumları uyanık olmaya çağırıyoruz.”