‘Ekonomik program IMF’nin değil hükümetin’

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ‘hükümetin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) programını uyguladığı’ eleştirilerine karşı çıkıyor.

Şener’e göre eğer söylendiği gibi hükümet yerine IMF programı uygulanmış olsaydı memur, asgari ücretli, kamu çalışanı, emekli ve özürlüye bu kadar yüksek maaş artışı yapılamazdı. Şener’in dikkat çektiği bir diğer nokta ise, maaşlar arasındaki uçurumun daraltılması. Programın sosyal boyutuna dikkat çeken Şener, son üç yılda en yüksek memur maaşında reel artış olmadığını, memur ile işçi aylıkları arasındaki farkın da giderek kapandığını vurguluyor.

Hükümetin çalışanlara yaptığı maaş artışlarını Zaman’a değerlendiren Başbakan Yardımcısı Şener, göreve geldikleri Kasım 2002’den geçen yılın sonuna kadar en düşük memur maaşına nominal yüzde 85, reel yüzde 33, asgari ücrete nominal yüzde 90, reel yüzde 36 zam yapıldığını söylüyor. En düşük SSK emeklisinin nominal yüzde 75, reel yüzde 26; en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisinin nominal yüzde 135, reel yüzde 69 zam aldıklarını vurgulayan Şener, özürlü aylıklarına nominal yüzde 282, reel yüzde 174 zam yaptıklarını kaydediyor. Başbakan Yardımcısı, “Bu tablo hükümetin IMF programını uygulamadığını, programın AK Parti’nin kendi programı olduğunu açıkça gösteriyor.” değerlendirmesinde bulunuyor. Programın özünde olan sosyal boyutun net olarak görüldüğüne dikkat çeken Şener’e göre sosyal boyut, uygulanan programın ana ayaklarından biri. Şener, maaş artışlarının bu yıl başında da devam ettiğini, en düşük memur maaş artışının 2006 Ocak ayı zammına göre nominal yüzde 102 olduğunu aktarıyor. Önümüzdeki yıllarda da bundan önce uygulanan sosyal politikaların devam ettirileceğini ifade eden Bakan Şener, reel anlamda yapılacak zamların gelecekte de geçmişle paralel olacağı bilgisini veriyor. Şener, son üç yılda memur maaşları arasındaki farkı daralttıklarını, en yüksek memur maaşında ise reel artış olmadığını kaydediyor. Bakan ayrıca işçi ve memur maaşları arasındaki farkın da giderek kapandığı görüşünde. Programın en temel özelliklerinin, istikrar programı olması, bütçe disiplinine, kamu mali dengelerine önem vermesi olduğunu belirten Şener, programın şu ana kadarki işleyişinden de bunun açıkça görüldüğünü vurguluyor. Başbakan Yardımcısı Şener, göreve geldikten sonraki üç yılda en düşük ve en yüksek maaş alan işçi, memur ve emekli arasındaki makası daraltmaya çalıştıklarını, 2002’den beri en yüksek memura verilen zammın reel artış oranının eksi 1 çıkmasının bunun en açık göstergesi olduğunu ifade ediyor. Milleti temsil eden milletvekillerinin en yüksek memura göre zam artışı aldığına dikkat çeken Şener, vekil maaşlarının son üç yılda nominal olarak artsa da reel anlamda yükselmediğini kaydediyor. Bugün en düşük milletvekili maaşı 7 bin 25 YTL.