Elektriğe ÖTV talebi

Avrupa Birliği, elektriğin de enerji ürünleri kapsamında özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi tutulmasını istedi.

Avrupa Birliği yetkilileri, AB Direktifleri çerçevesinde, Türkiye’de konutlarda kullanılan elektriğe asgari yüzde 1, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 0,5 oranında özel tüketim vergisi uygulanması talebinde bulundu.

Maliye Bakanlığı bürokratları da, AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde özel tüketim vergisi uygulamasında bu yönde bir değişiklik yapılabileceğine belirtiyor. Maliye bürokratları, Bakan Unakıtan ile Enerji Bakanlığına şu öneriyi götürmeye hazırlanıyor:

”Elektrikteki yüzde 2’lik TRT payı kaldırılsın ve TRT,bütçeden finanse edilsin. Bunun yerine elektriğe ya herhangi bir ayrım yapılmaksızın yüzde 1’lik ya da sanayi için yüzde 0,5, konutlar için de yüzde 1 oranında özel tüketim vergisi getirilsin. Bu şekilde, hem elektrik üzerindeki vergi yükü azaltılır ve sanayicilerin elektrik fiyatlarıyla ilgili şikayetleri bir ölçüde azaltılarak, sanayinin elektrik girdi maliyetleri düşürülür. Hem de, AB Direktifleri çerçevesinde hareket edilerek, AB’ye uyum sağlanır.”

Gelir İdaresi Başkanlığından bir üst düzey yetkili de, elektrik üzerindeki TRT payının sürekli eleştiri konusu yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

”TRT payı kaldırılarak, bunun yerine ÖTV’nin konulması en akılcı yol. ÖTV oranı daha düşük tutularak, elektriğin tüketiciye maliyeti de azaltılır. TRT’ye de istenirse bütçeden kaynak aktarılması, hem içerdeki, hem de AB nezdindeki sorunları çözer diye düşünüyoruz.”

Elektrikte halen yüzde 18’lik KDV’nin yanı sıra brüt hasılat üzerinden hesaplanan yüzde 2 TRT payı, yüzde 1 Enerji Fonu, sanayi kullanımında yüzde 1, konutlarda da yüzde 5 oranında tahsilat esasına dayalı Belediye Tüketim Vergisi bulunuyor.

KDV ÇALIŞMASI

Öte yandan Maliye Bakanlığında başta gıda maddeleri ve turizm olmak üzere, çeşitli mal ve hizmetlerdeki KDV indirimine dönük değerlendirme çalışmaları da sürüyor.

Bu çalışmalarda olası bir KDV indiriminin, bütçeye ve iç turizme ne kadar yansıyacağı da tartışılıyor. Maliye Bakanlığı yetkilileri, turizmde yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi halinde, bundan sadece dış operatörlerin yararlanabileceği endişesi taşıyor.

Bu arada spesifik sektör analizlerinde lokantalarda belge düzeni için yeni KDV düzenlemelerine ihtiyaç olduğu da belirlendi. Bir Maliye yetkilisi, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

”Bu sektörde 100’e aldığını, 118’e satıyorsun. Ancak aradaki 18’i KDV olarak devlete yatırmak durumundasın. Adam bu 18’i cebine atıyor ve gidip, civardan sahte fatura topluyor. Bu nedenle 18 yerine yüzde 8 KDV uygulansa, işletmeye yüzde 3-4’de kar marjı tanınsa, belki hukuk dışı yollara yönelme belli ölçüde önlenebilir.”