Elektrik enerjisi talebi yüzde 5 ithalatı yüzde 27 arttı (Özel)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2012 yılı elektrik enerjisi talebi 2011 yılına göre yüzde 5,1 oranında arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2012 yılı elektrik enerjisi talebi 2011 yılına göre yüzde 5,1 oranında arttı. 2012 yılında, önceki yıla kıyasla elektrik enerjisi ithalatı ise yüzde 27,7 oranında artarken, ihracat yüzde 19 oranında azaldı.

Elektrik üretim-tüketim durumu fiili değerlere göre, 2012 yılında Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimi 239,1 milyar kWh olarak, yurtiçi toplam elektrik enerjisi talebi (brüt talep) ise 241,9 milyar kWh olarak gerçekleşti. 2012 yılı elektrik enerjisi talebi 2011 yılına göre yüzde 5,1 oranında arttı.

Önceki yıla kıyasla 2012 yılında, elektrik enerjisi ithalatı yüzde 27,7 oranında arttı, ihracat ise yüzde 19 oranında azaldı. Elektrik enerjisi ihracatının, elektrik enerjisi üretimine oranı yüzde 1,2, elektrik enerjisi ithalatının brüt talebe oranı ise yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti.

Tüketim verileri, aylık ve 12 aylık hareketli ortalamalar bazında incelendiğinde brüt elektrik enerjisi talebindeki daralmanın, 2010 yılı itibariyle tamamen bittiği ve 2011 yılının özellikle ilk ve son çeyreklerinde bir önceki yıla göre tüketim artışının çok yüksek gerçekleştiği ancak 2012 yılında bu artışta azalma yaşandığı görülüyor.

Yıllık brüt elektrik enerjisi talebi artış hızı, 1990’lı yıllarda yıllık ortalama yüzde 8,5 iken yaşanan ekonomik krizlerin etkisi ile 2000’li yıllarda yüzde 5,7’ye düştü. Yaşanan krizlerin etkisinin en fazla görüldüğü 2001 ve 2009 yılları hariç tutulduğunda ise 2000’li yıllara ilişkin ortalama brüt elektrik enerjisi talebi artış hızı yüzde 7 olarak hesaplandı.

2004-2012 yılları istatistikleri incelendiğinde, mevsimsel değişimlere bağlı olarak üretici grupların Türkiye elektrik enerjisi üretimine katkılarının farklılaştığı; mevcut sözleşmeleri kapsamında faaliyet gösteren santrallerin toplam üretim içindeki paylarında yüzde 11,8’lik bir azalma olduğu; buna karşın, özel sektör üretim şirketleri ile otoprodüktörlerin paylarında yüzde 18’lik artış kaydedildiği; dolayısıyla kamu santrallerinin üretime katkısındaki payların yüzde 6,2’lik bir düşüş gösterdiği görülüyor.

Yıllara göre serbest üretimin payı artan bir eğilim gösteriyor. 2012 yılında elektrik enerjisi üretiminin yüzde 43,2’si doğal gazdan, yüzde 24,2’si hidrolik kaynaklardan, yüzde 14,4’ü linyitten, yüzde 12,1’i ithal kömürden yüzde 1,5’i fuel-oil’den, yüzde 2,4’ü rüzgardan ve yüzde 2,2’si ise diğer kaynaklardan üretiliyor.

Su gelirleri için 12 aylık ortalamalar incelendiğinde ise 2003-2009 yıllarında tedrici azalma gerçekleşmiş olup 2010 yılında ise 2003 yılındaki seviyeye tekrar ulaşıldığı görülüyor. 2011 yılında ise bir düşüş ve 2012 yılında bu düşüşten sonra bir artış yaşandı.