Elektrik kesintilerine tazminat geliyor

Elektrik piyasasında bir taraftan serbestleştirme çalışmaları sürerken, bir taraftan da tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler alınıyor.

Kesintiler, üretim durdurma kararları, rekabet soruşturmalarıyla 2006 gündeminden inmeyen sektörde 1 Ocak 2007’den itibaren ”Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen yönetmelik çerçevesinde, 1 Ocak 2007’de başlayıp 31 Aralık 2010 tarihinde sona ermek üzere Türkiye genelinde elektrik dağıtım bölgelerinde, gerilim seviyelerine göre, tek bir kullanıcı için geçerli olmak üzere bildirimsiz uzun kesintiler için söz konusu yönetmelikte yer alan yer alan yıllık maksimum kesinti süresi hedefleri ile yıllık maksimum kesinti sıklığı hedefleri uygulamaya konuldu.

Yönetmelik, özelleştirme öncesinde dağıtımda kamu şirketleri, özelleştirmenin ardından da özel şirketler için geçerli olacak.

KESİNTİLER ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK

Dağıtım şirketi, vatandaşa yazılı görsel medya aracılığıyla 48 saat önceden kesinti bildirimi yapacak. Ancak bu bildirim yapılmadan arıza gibi sebeplerle alçak gerilim (AG) hattı kullanan tüketicinin elektriğini yılda toplam 14 saati aşan miktarda kesen dağıtım şirketi vatandaşa tazminat ödeyecek.

Bu süre 2010 yılında 11 saate kadar gerileyecek.

Yıllık maksimum kesinti süresine ilişkin hedeflerin aşılması durumunda dağıtım şirketlerinin ödeyeceği tazminat hedef değerleri aşan kesintinin gerçekleştiği tarih itibariyle en son ödenen elektrik faturasındaki dağıtılan enerji miktarının, kesintinin tekrarına göre kilovat saatte (kWh) 0,37 ile 1,11 YKr arasında değişen bedellerin çarpılması ile belirlenecek. (İmarlı alanda vatandaşa yılda 14 saat kesinti yaparsa en son faturadaki tüketilen ‘miktar x 0,37’ tazminat ödeyecek, 3 kat aşar yani yılda 42 saat elektrik keserse miktar 1,11 ile çarpılacak.)

Yıllık tedarik sürekliliği hedef değerlerinin beş kereden fazla aşılması durumunda, kanunun 11’inci maddesi çerçevesinde dağıtım şirketine uyarıdan lisans iptaline varan işlem yaptırımlar uygulanabilecek.

Ayrıca bütün yıl boyunca imarlı alanlarda 6 saati aşan 4. kesintiden sonra da dağıtım şirketi ceza ödemeye başlayacak. Bu hedef değerlerin aşılması durumunda, süre açısından verilen sınırları aşan her bir kesinti için dağıtım şirketleri, mesken abonelerine 20 YTL, diğer abonelere ise 80 YTL ödemek zorunda olacak.

KULLANICIYA ÖDENECEK TAZMİNATLAR

Yıllık maksimum kesinti süresinde yer alan birim bedeller ile yıllık maksimum kesinti sıklığına ilişkin olarak belirlenen tazminat miktarları, TÜİK tarafından açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) değişimi oranında içinde bulunan yılın ilk ayı içerisinde otomatik olarak yıllık bazda güncellenecek.

Tazminatlara ilişkin ödemelerin yapılabilmesi için ”tazminat talep eden tüketicilerin faturalarının kendi adına olması, perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerine herhangi bir şekilde borçlarının olmaması, usulsüz elektrik kullanımlarının ceza almamış olması, en son aya ait elektrik faturasını ibraz edebilmesi” gerekecek.

Tazminata ilişkin başvurular, elektrik enerjisinin tekrar tesis edildiği günden sonraki 5 iş günü içerisinde yapılacak.

Başvurular, dağıtım şirketi tarafından 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek işleme konulacak. Ödemeler, tazminatın kesinleşmesini takip eden ilk elektrik faturasının toplam meblağından indirim yapılmak suretiyle tüketiciye ödenecek.

Tazminat bedelinin elektrik faturasının toplam meblağını geçmesi durumunda, artan kısım bir sonraki elektrik faturasına yansıtılacak.

Kullanıcıya ödenen tazminatlar, kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla, kullanıcıya ait teçhizatta ortaya çıkan zararın talep edilmesi yönündeki haklarını ortadan kaldırmayacak.

Zarar gören teçhizatın tamir masrafını belgeleyen faturanın ibraz edilmesi,zararın elektrik kesintisi veya dalgalanmalarından kaynaklandığını belgelenmesi ve bu durumun dağıtım şirketinin kesinti yer ve zamanına ilişkin tuttuğu kayıtlarla uyuşması halinde zarar dağıtım şirketi tarafından tazmin edilecek.