Emekli aylıkları yüzde 3 ile yüzde 4 arasında artacak

Memur emekli aylıkları, memur maaş zammına paralel, yüzde 3 ile yüzde 4 arasında artacak.

Yeni ayarlamayla bir müsteşarın emekli aylığı 3.011 YTL’ye yükselecek. Genel Müdürlerin 2 bin 565 YTL olan emekli aylığı 2.649 YTL’ye çıkacak.

3’ün 8’inden emekliye ayrılan bir memur 810 YTL, 7’nin 9’undan emekli olmuş bir hizmetli 730 YTL emekli aylığı alacak. 1’in 4’ünden emekli öğretmenin aylığı 953 YTL, aynı dereceden emekli uzman doktorun aylığı da 1.197 YTL olacak.

İşçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı ise 2.030 YTL’ye çıkarıldı.

Maliye Bakanlığı’nın ‘Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler’ ile ilgili genelgesine göre, memur maaş katsayısı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 0.04835, taban aylık katsayısı 0.62804, yan ödeme katsayısı da 0.01533 olarak belirlendi.

KİT’lerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı 2 bin 529 YTL’ye yükseltildi.

Sözleşmelilerin ücret tavanları da gruplar itibariyle yüzde 3 ile yüzde 4 arasında artırıldı. Buna göre, tavan ücreti 981 YTL’ye kadar olanlara (981 YTL dahil) yüzde 4, 2 bin 843 YTL’den fazla olanlara yüzde 3 ve aradaki dilimlere de bu iki limit arasında zam oranı uygulandı.