Emin Şirin Dinç Bilgin’in borçlarını sordu

Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Emin Şirin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Dinç Bilgin ve Bilgin ailesinden talep ettiği borcun ne kadar olduğunu sordu.

Yapılan protokoller gereği, Medya Grubu’na ait A-Tel A.Ş’nin yüzde 50 hissesini, TMSF’ye 270 milyon dolar karşılığında devredilip devredilmediğini soran Şirin, bu bedelin, borcun hesaplanmasında dikkate alınıp alınmadığını sordu. A-Tel’in 2004 ve 2005 net karının açıklanmasını isteyen Şirin, Dinç Bilgin’in ve Bilgin ailesinin, TMSF tarafından talep edilen toplam borcunun ne kadar olduğunu sordu.