Enflasyon nisandan itibaren düşüşe geçer

Başkanlık makamındaki görev değişikliğine rağmen Merkez Bankası'nın politikaları aynen devam ediyor.

Merkez Bankası Başkan Vekili Erdem Başçı, dış denge ile ilgili sorunların çözümü adına piyasa şartlarından bağımsız olarak, kur veya faiz oranlarında yapay ayarlamalara gidilmeyeceğini söyledi. Merkez Bankası’nın 74. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Başçı, böylesi bir yaklaşımın faydadan ziyade kaynak dağılımını olumsuz etkileyebilecek ciddi zararlar doğuracağını belirtti. Dış ticarette yaşanan gelişmelerin, uygulanan ekonomik politikalar kadar uluslararası ekonomik konjonktür ve yapısal faktörler tarafından belirlendiğine dikkat çeken Başçı’nın bu sözleri “YTL aşırı değerli, müdahale edilsin” diyen ihracatçılara da bir cevap niteliği taşıyor.

Enflasyona da değinen Başçı, yılın ilk çeyreğinde oranların geçici olarak bir miktar yukarı hareket gösterse de 2. çeyrekten itibaren düşmeye başlayacağını ve 3. çeyrekten itibarense düşüş eğiliminin daha da belirginleşeceğini söyledi. Başçı’ya göre enflasyon yıl sonunda yüzde 5 hedefine yakın gerçekleşecek. Başlıca riskler ise petrol fiyatları, uluslararası likidite koşullarındaki değişmeler, hizmet enflasyonundaki katılık, tarım ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enerji ve emtia fiyatları. Merkez Bankası Başkan Vekili, son dönemlerde petrol fiyatlarındaki artışların ve ucuz emek avantajına sahip Çin gibi ülkelerin uluslararası rekabet şartlarını zorlamasının, başta tekstil ve giyim olmak üzere bazı sektörlerin rekabet gücünü olumsuz etkileyen dış gelişmeler olduğunu belirtti. Cari açık konusuna da değinen Başçı, açığın ulusal tasarruflardaki bir azalmadan değil, özel kesim ağırlıklı yatırım harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını vurguladı. Başçı, cari açığın finansmanında özellikle 2003’ten itibaren kamunun katkısı azalırken, özel sektörün hızla arttığının gözlendiğini ifade etti.

Öte yandan genel kurulda, banka meclisinin 30 Nisan 2006’da boşalacak 2 üyeliği için yapılan seçimlerde İlker Parasız ve Durmuş Yılmaz yeniden seçildi. Denetleme Kurulu’nun yine aynı tarihte boşalacak üyeliği için yapılan seçimde de Necdet Şensoy yeniden bu göreve getirildi. Banka ayrıca 2005’te 131,4 milyon YTL zarar etti. Zarar 2004’e göre ise 378 milyon 287 bin 438 YTL azaldı. Banka geçen yıl 7,4 milyar doları günlük döviz alım ihalelerinden, 14,5 milyar doları da doğrudan alım müdahalelerinden olmak üzere toplam 22 milyar dolar alım yaptı.