Engelleri kaldırıp Allah aşkıyla dönecekler

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlânâ'nın mesajlarını dünyaya sema yoluyla anlatmak için semazen yetiştirecek. Sema okuluna engelliler de kabul edilecek.

Başarılı olanlar, uluslararası organizasyonlara katılarak, izleyenleri Hz. Mevlânâ’nın hoşgörü iklimine çağıracak.

Mevlevilik denilince akla ilk gelen ‘semâ’dır. Musiki nağmelerini dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip Allah aşkıyla dönmek anlamına gelir. Sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, insanın yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip ‘insan-ı kâmil’e doğru yönelişini ifade eder. Hz. Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dinî ve tasavvufî bir coşkunluk vesilesiyle icrâ edilen sema, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi döneminden başlayarak Pîr Âdil Çelebi’ye kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve öğretilir olmuştur.

Semazenler, tam 8 asırdır sema ederek Allah’ı anıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, hoşgörü anlayışıyla gönüllerde taht kuran Hz. Mevlânâ’nın mesajlarını tüm dünyaya anlatmak için harekete geçti. Türkiye’nin ilk sema okulunu açtı. Okulun en ilginç tarafı ise engellilere de semazen olma imkânı tanıması.

Engelliler Derneği ile ortaklaşa yürütülecek proje kapsamında 5 aylık periyotlar halinde eğitim verilecek. Kursa alınacak 40 semazen adayından 10’u bedensel engellilerden seçilecek. Eğitimde başarılı olanlar, Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek. Mevlânâ Kültür Merkezi’nde yapılacak derslerin teorik kısmını Doç. Dr. Yakup Şafak, pratik kısmını Postnişin Nadir Karnıbüyük verecek.

Türkiye’nin ilk sema okulunu açtıklarına dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, okulda, semazen adaylarına haftada üç gün ders verileceğini anlattı. Dersleri başarıyla bitiren öğrencilere sertifika verileceğini belirten Akyürek, şunları kaydetti: “Bugün her zamandan daha çok Mevlânâ’nın sevgi ve hoşgörü içeren tavırlarına ihtiyaç var. Hz. Pîr’in fikir ve öğretilerini dünyaya daha iyi aktarmak için sema okulunu kurduk. Burada kursiyerlere öncelikle Mevlevilik ve Hz. Mevlânâ anlatılacak. Hayatı ve eserleri hakkında eğitim verilecek. Teorik bilgilerin ardından pratik olarak sema talimi yaptırılacak.”

ZAMAN