Erdemir’e bir veto daha

Danıştay 13.Dairesi, Erdemir'in satışına onay veren ÖYK kararında yürütmeyi durdurdu.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) Erdemir İhalesine Onay Kararı’na karşı Makina Mühendisleri Odası tarafından açılan bir başka davada Danıştay 13. Dairesi’nce Erdemir’in satışına onay veren Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın yürütmesinin durdurulduğu bildirildi.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası(MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Erdemir’in devrinin yasal dayanaktan yoksun kaldığının bir kez daha kanıtlandığını belirlterek, “Erdemir derhal kamuya iade edilmelidir.” dedi.

Koramaz yaptığı yazılı açıklamada, Erdemir özelleştirmesine karşı MMO tarafından açılan davalardan birine ilişkin Danıştay 13. Dairesi’nce Rekabet Kurulu’nun Erdemir’in devrine izin veren Kararını 7 kişiyle alması gerekirken, Yasa’ya aykırı olarak 8 kişi toplanarak aldığı gerekçesiyle devir işlemine izin Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini ve bu yürütmeyi durdurma kararına karşı yapılan itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nca reddedildiğinin bilinmekte olduğunu hatırlattı.

Koramaz, “Son olarak ise, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Erdemir İhalesine Onay Kararı’na karşı Odamızca açılan bir başka davada Danıştay 13. Dairesi’nce Erdemir’in satışına onay veren Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın yürütmesi de durdurulmuştur. Daha önce yürütmesi durdurulan Rekabet Kurulu’nun Devre İzin Kararına dayanılarak tesis edilen bir işlem olduğu gerekçesiyle, Erdemir’in satışına onay veren Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın da yürütmesinin durdurulmasıyla Erdemir’in devrinin yasal dayanaktan yoksun kaldığı bir kez daha ortaya konulmuştur. Danıştay 13. Dairesi’nin bu Kararı da bir kez daha göstermiştir ki stratejik öneme sahip, kamuya büyük gelir getiren işletme, varlık ve hizmetlerin yangından mal kaçırırcasına özelleştirme kapsamına alınarak bir an önce özelleştirilmelerine çalışılmakta ve böylesine önemli özelleştirme süreçlerinde yürütülen işlemlerde telafisi imkansız hatalar yapılmaktadır. Kamuya ait tüm değerlerin önü alınamaz bir istekle özelleştirilmelerine ilişkin yürütülen işlemlerde böylesine önemli hataların yapılması özelleştirmelerdeki aceleciliği ve dolayısıyla kamu yararına uygunluk değerlendirmesinin yeterince yapılmadığını da ortaya koyar niteliktedir. Artık Erdemir v.b. gibi ülkenin ve kamunun genelini ilgilendiren özelleştirmelerde devir yapılmadan önce, bu özelleştirmelere karşı yürütülen yargı sürecinin beklenmesi, Kanuni İdare İlkesinin bir gereği olarak kabul edilmelidir.” şeklinde görüş belirtti.

Gelişmelerin Odanın Erdemir özelleştirmesine ilişkin kamu ve ülke çıkarlarını koruyan tutumunu doğruladığına dikkat çeken TMMOB Makina Mühendisleri Odası(MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Erdemir gibi dev bir kuruluşun özelleştirilmesinin kamu yararına ve hukuka aykırılığı, ihaleyi kazananın yerli ya da yabancı olmasına göre değişkenlik göstermemektedir. Tüm platformlarda dile getirdiğimiz gibi kârlılığı bilinen ve zarar etmesi mümkün olmayan Erdemir’in özelleştirilmesinde özelleştirmelerin genel amacı olması olarak belirtilen “kamu yararı” bulunmadığı gibi, özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı Yasa’da belirlenmiş olan ve bir değerin özelleştirilmesi için gerekçe kabul edilen “ekonomide verimlilik artışı” ve “kamu giderlerinde azalma sağlamak” gibi özel amaçlar da mevcut değildir. Ancak ne yazık ki, kamuya yük olmak şöyle dursun, kamuya gelir getiren ve ekonomik verimlilik taşıyan Erdemir 4046 sayılı Yasa kapsamında özelleştirilmiş, böylesine önemli bir özelleştirmede önemli hukuki hatalar yapılmış, üstelik yargı süreçleri sonlanmadan Erdemir devredilmiştir. Erdemir’in devrinin hukuka aykırılığı, Rekabet Kurulu’nun Devire İzin Kararı’ndan sonra, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun satışa onay Kararı’nın da yürütmesinin durdurulmasıyla bir kez daha tespit edilmiştir.” diye konuştu.