Erdoğan’ın sözü iş dünyasını rahatlattı

Özel sektörün sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını aramak için dün gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 3. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Şûrası’ndan iş dünyasını rahatlatan sonuçlar çıktı.

Şûranın sonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Erdoğan, iş dünyasını “Sanayicinin maliyet girdileri ile ilgili sorunlarını çözeceğiz.” sözleriyle rahatlattı. Ancak, ihracatçıların TL’nin değerli olduğu yönündeki şikayetini “Döviz kuru politikamız devam edecek.” sözleriyle olumsuz cevap verdi.

Şûranın basına kapalı bölümde 364 oda başkanı arasından 13 bölgeyi temsilen seçilen temsilci, kendi bölgesinin ulaşım, sektörel, organize sanayi bölgesi, eğitim, tarım-hayvancılık, maden, ulaşım ve turizm ile ilgili sorunlarını aktardı. Oda başkanları onar dakikalık konuşmalarında hükümetten çözüm talebinde bulunurken, 37 sektör temsilcisi de sorunlarını aktardı. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez, şûrayı “Bizim için oldukça verimli bir görüşme oldu.” sözleriyle değerlendirdi. “Başbakan’ın konularımıza ve sorunlarımıza ne kadar bilgisi olduğuna şahit olduk.” diyen Sönmez, bunun da iş dünyasının umutlarını artırdığını kaydetti. Sönmez, Başbakan’ın sanayinin maliyetleriyle ilgili sorunları çözeceğini aktardığını, ancak döviz kuru politikasına devam sinyali verdiğini söyledi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, Başbakan’ın değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada “Bunların hepsi için gereken notlarımızı aldık. Gereken çalışmayı yapacağız.” sözünü verdiğini kaydetti. Yıldırım, Erdoğan’ın bölgesel sorunları ise direkt cevap vererek yakından izleyeceğini söylediğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, şûranın açılış konuşmasında, iş dünyasına destek mesajı verdi: “Küresel eğilimler gereği dönüşmekte olan bazı geleneksel sektörlerimize, geçiş sürecini kayıpsız atlatmaları için gereken desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermekte kararlıyız.” Enerji ve istihdam maliyetleri gibi rekabet şartlarının dünya ile eşitlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, enerji maliyetlerinin düşürülmesi için termik ve hidroelektrik santrallarının yanı sıra nükleer enerji alanında da yer seçimlerinin yapıldığını ve santralların kurulması için gerekli adımları önümüzdeki günlerde atacaklarını belirtti. Hükümetin önemli başarılarından birinin AB sürecini başlatmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte özel sektöre önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü söyledi. Erdoğan, “Burada ideolojik bir yaklaşım içinde bulunmak hiçbir zaman ihracat ağırlıklı olarak çalışan sektörünüze ve onun yan sektörlerine hiçbir şey kazandırmaz, tam aksine darbe vurabilir. Şu anda yüzde 50-60 ihracatını AB üyesi ülkelere yapan bir Türkiye için bu sürecin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte takdir edeceğiz.” dedi. Başbakan Erdoğan, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomileri tehdit eden başta Çin ve Hindistan olmak üzere, Uzakdoğu’nun ortaya koyduğu rekabete işadamlarının dikkatini çekmek istediğini söyledi. Erdoğan, bu rekabetin yıkıcı bir düzeyde etki oluşturmaması için, işadamlarını bu ülkeleri yakından izlemeleri ve tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Şûrada, iş dünyasının taleplerinin yanı sıra sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin raporların sunumu yapıldı. Toplantının basına kapalı bölümünde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam maliyetleri açısından Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasında ilk sırada olduğunu, bir işverenin net asgari ücretin yüzde 70’i kadar vergi ve prim ödediğini söyledi. İşsizliğin çözümünün özel sektörde olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ‘’Bizler bu sorunu çözmeye hazırız, yeter ki istihdamı cezalandıran değil, ödüllendiren bir yaklaşım benimsensin.” şeklinde konuştu.

İş dünyası neler istedi?

İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükleri mutlaka düşürülmeli

İşsizlik Sigortası ile Kıdem Tazminatı sistemleri birleştirilmeli

Zorunlu istihdam AB normlarına uygun hale getirilmeli

Dolaylı vergilerin yükü azaltılmalı

Vergi sistemi basit ve anlaşılır olmalı

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kaldırılmalı

Elektrik fiyatı OECD düzeyine çekilsin

Doğalgaz dağıtımı özelleştirilmeli

Elektrik üretim ve dağıtımı özel sektöre devredilmeli

Finanse ediliyor diye cari açık hafife alınmamalı

Gelecek vaat eden sektörlere yatırım yapılması özendirilmeli

Sanayi Envanteri Sistemi kurulmalı

Yatırım indirimine devam edilmeli

İthalatta TSE denetimi tekrar başlamalı.

Sektörlerin talepleri

Organize sanayi bölgeleri cazibe merkezi haline getirilmeli

Özel sağlık kuruluşları teşvik edilmeli

Kaçak akaryakıt sorununa karşı etkin denetim getirilmeli

Ulaştırma ile ilgili kamu ve meslek örgütleri sağlıklı veriler oluşturmalı

Tekstil ve turizmde KDV indirimine gidilmeli

Üreticinin ihtiyaçlarını karşılamak için avans prim ve ek prim uygulamasına geçilmeli

Kanatlı hayvancılık için kafes kümeslerde üretim yapılmalı

Elektrik enerjisinde arz güvenliği sağlanmalı

Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı teşvik edilmeli

İlaç hammaddelerinde KDV yüzde 8’e indirilmeli.