Erdogan:Töre cinayeti insanlık dışı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İslam Konferansı Örgütü'ne(İKÖ) Üye Ülkelerde Kadının Kalkınmada Rolü" konulu bakanlar toplantısına katıldı

Erdoğan, “Bu insanlık dışı cinayetleri asla göz ardı edemeyiz. Bu konuda parlamenterlere, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, medyaya, akademik kuruluşlara ve özel sektöre büyük görevler düşüyor. Hükümet olarak her türlü işbirliğine açığız.” dedi.
Başbakan Erdoğan, İstanbul Dedeman Otel’de düzenlenen toplantının açılışında konuştu. İKÖ üyesi ülkelerden gelen katılımcılara seslenen Erdoğan, ”Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan daha yanlıştır, daha tehlikeli, daha ilkel bir anlayıştır” dedi. Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çeken Erdoğan, sözkonusu ayrımcılığa tepki gösterdi. Erdoğan, “Cinsiyet farklılığı kadınla erkeğin ayrı sınıflara ait olduğu, ayrı kompartımanlarda seyahat etmeleri anlamına da gelmez. Her ikisi de birinci sınıf kompartıman yolcusu olmalıdır. Bizim paylaştığımız insani değerler, savunduğumuz, doğuştan gelen temel hak ve hürriyetler, kadını da, erkeği de insan olma temelinde birleştirmektedir. Eşrefi mahluk olarak vasıflandırmaktadır. Öyleyse hep birlikte, hür bir sesle kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasını reddetmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Töre cinayetlerine değinen Başbakan Erdoğan, İslam toplumlarında kadının rolüyle ilgili konuşulması, çözüm üretilmesi ve somut adımlar atılmasını gerektiren meselelerin olduğunu söyledi. Erdoğan, ”Bunların başında ne yazık ki, bizim toplumumuzda da görülen ve kamuoyunda töre cinayeti denen olgu gelmektedir. Bu cinayetlerin münferit hadiseler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de cehaletten kaynaklanan bu insanlık dışı cinayetleri asla göz ardı edemeyiz. Bu konuda parlamenterlere, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, medyaya, akademik kuruluşlara ve özel sektöre büyük görevler düşüyor. Hükümet olarak her türlü işbirliğine açığız. Sadece töre cinayetlerinin önlenmesi konusunda değil, kadınlarımızın, kız çocuklarımızın karşılaştığı diğer sorunlar üzerinde de durmalıyız. Kız çocuklarımızın eğitimde çektiği sıkıntılara, iş hayatındaki ayrımcılığa, eğitimde kadınlarımızı toplumsal hayattan dışlayan anlayışlara karşı neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Bu sorunlara somut önerilerle gerçek çözümler üretmeliyiz.”

Başbakan Erdoğan, bu konuda Türkiye’nin uluslararası sözleşmeler ve AB’ye uyum kriterlerinin yol gösterici olduğunu ifade ederek, ‘Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi, hükümetimizin öncelikli politikaları arasında yer almaya devam edecektir. Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet farklılığı, taraflardan biri için kesinlikle üstünlük alameti olarak görülemez. Kaldı ki, bizim inancımızda da, medeniyet değerlerimizde de bu anlayışın yeri yoktur.” ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu da Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Çubukçu, töre cinayetleri faillerinin yasada öngörülen en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması hükmünün getirildiğine,

töre cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunu Başbakan Erdoğan’ın en üst düzeyde sahiplendiğine dikkati çekti.

-Emine Erdoğan Başbakan’ın koluna girerek salondan çıktı-

İki gün sürecek toplantılarda ”Kadınların istihdamını artırmak ve kadınların yoksulluğunu ortadan kaldırmak için ulusal politikalar ve stratejiler”, ”Yerelden ulusala karar mekanizmalarına kadınların katılımı”, ”Eğitime erişimin ve katılımın artırılması yoluyla kadınlar için daha iyi gelecek yaratmak”, ”Kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması” konuları ele alınacak.

Toplantıya Başbakan Erdoğan eşi Emine ve kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte katıldı. SAlondan çıkarken Emine Erdoğan’ın Başbakan Erdoğan’In koluna girdiği dikkat çekti.