‘Erkeğe altın takı caiz mi?

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, erkeklerin altın kolye, künye ve küpe takmasının dinen caiz olmadığını söyledi.

Prof.Dr. Gökmenoğlu, kadınların da erkekler tarafından verilen mehir (evlilik meydana gelirken, erkeğin kadına verdiği meblağ ve mal) dışında gösteriş amaçlı altın takı kullanmasının, dinen günah sayıldığını, altın ev eşyası kullanılmasının da caiz olmadığını bildirdi.

Prof. Dr. Gökmenoğlu, erkğin yüzüğü alyans olarak kullanıcaksa bunun dini açıdan sakıncası olmadığını ancak, altını künye, kolye veya taşlı yüzük olarak kullanacaksa, israf olması açısından ve toplumun bunu bir öğünme meselesi böbürlenme meselesi olarak göreceği için caiz olmadığını anlattı. Prof.Dr. Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, şöyle devam etti:

“Kadınlarda da bunu gösteriş için yapıyorlarsa onlar içinde aynı hüküm geçerlidir. Ancak, kadınların mehirlerini altın veya gümüş olarak bulundurma yetkisi vardır. Onu muhafaza etme amacıyla bulundurup kullanabilirler. Ama çevreye gösteriş için kullanıyorlarsa erkekler için geçerli olan hüküm, onlar için de geçerlidir. Kadının, mehir dışında edindiği altınlar içinde aynı kural geçerli.”

Altın, gümüş gibi ev aletlerinin kullanılmasının dinen haram olduğunu anlatan Prof.Dr. Gökmenoğlu, şöyle devam etti:
“Sermayenin hiç bir işe yaramaz şekilde durdurulmasını dinimiz tasvip etmez. Altın ev eşyası olarak tabak, çanak çatal, kül tablası vesaire şeklinde kullanılması caiz değildir. Çünkü altın kıymetli bir madendir. Onun için bu tür kıymetli madenlerin bu şekilde kullanılıp israf edilmesi, ekonomiden bir ekonomik değerin çekilmesi dinen caiz değildir.”

GÜMÜŞ VE İPEK DE AYNI

Prof.Dr. Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, dini açıdan gümüş ve ipek kullanımına değinirken, İslami açıdan bunların kullanılmasının yasaklandığına dair haberler bulunduğunu anlattı. Prof.Dr. Gökmenoğlu, şunları söyledi:

“Gümüşün daha sonra altına oranla daha çok madenlerden elde edilmesi vesilesi ile değerlerini düşürmüş ve yasaklama daha sonraki İslam alemleri tarafından genişletilmiştir. Yani müsamaha ile karşılanmıştır. Bunların da sadece normal ev aletleri olarak değil de, bir iki süs eşyası olarak kullanılmasında sakınca görülmemiştir. İpeğin de erkekler tarafından kullanılmasına dair Hadis-i Şerif’ler vardır. O dönemde İpek Yolu olduğunu biliyoruz. İpek, İslam coğrafyasının ürettiği bir ürün değildir. Çok kıymetlidir, pahalıdır ve dışardan alınmaktadır. O nedenle bu şekilde İslam coğrafyasındaki ekonomik meblağın ipek için harcanması hoş karşılanmamış ki, ipeğin de o şekilde kullanıması yasaklanmıştır. Günümüzde de çok aşırı olmamak kaydıyla ipeğin kullanılmasında bir sakınca yoktur.”

Erkeklerin altın takı kullanması ile ilgili farklı hadisler bulunduğunu kaydeden Prof.Dr. Gökmenoğlu, bazı hadislerin erkeklerin altın kullanmasının dinen yasak olduğuna delalet ettiğini, bazı rivayetlerde ise Hz. Peygamberin bizzat kullandığının ifade edildiğini anlatırken, şunları söyledi:

“Fıkıhcılar birbiriyle iki rivayet çeliştiğinde ihtiyaten bunlardan haram olanın ele alınmasının ve bununla amel edilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. Bunun israfı önleme açısından böyle bir rivayet olduğu sonucunu çıkarırız. Şöyle ki; altın o dönemlerde para olarak kullanılan, insanlar arasında çeşitli mal ve hizmet için kullanılan metaldir. Bunun bu şekilde özellikle erkekler tarafından hapsedilmesi bir atıl sermaye meydana getirmektedir. İnsanlar arasındaki mal ve hizmet mübadelesini durduracaktır. Söz gelimi bir işadamı ne kadar zengin olursan olsun, gününü geçirdiği ofisinin, odasının duvarlarını fayans veya duvar kağıdı yerine söz gelimi banknot matbaasından yerni çıkmış paralarla döşese, bu kimse hakkındaki düşüncemiz ne olur? İşte altın ile ilgili hükümde böyledir.”