Erkek çocuk bugün de gözde

Aile Araştırma Kurumu tarafından yapılan "Aile Yapısı Araştırması" toplumun kız ve erkek çocuğa bakışı konusunda önemli sonuçlar ortaya koydu.

Aile Araştırma Kurulu ile Türkiye İstatistik Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilen, Türkiye’de aile yapısına, yaşam şartlarına, sosyal tutum ve davranışlara ilişkin bilgilerin toplanması, sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm yollarının araştırılması amacıyla yapılan “2006 Aile Yapısı Araştırması” tamamlandı. 10 Ha-ziran-29 Ağustos 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma kapsamında 18 yaş üzeri 24 bin 647 kişiyle görüşüldü ve 48 bin 238 kişinin bilgisi alındı.

Araştırma “Hanehalkı özellikleri”, “Evlilik”, “Çocuğa Bakış”, “Aile Akrabalık ve Komşuluk İlişkileri”; “Sosyal Tutum, davranış ve beklentiler”, “Yaşlılık” olmak üzere altı başlıkta toplumun aileye bakışını ortaya koydu. Araştırmanın “Çocuğa Bakış”la ilgili bölümünde ulaşılan sonuçlar ise toplumda hâlâ kız-erkek çocuğu ayrımı yapıldığını ortaya koydu.

ANNEYE İHBAR KAZANDIRIR
Araştırmaya göre, aileler soyun devamının erkek çocuk tarafından sağlanacağını düşünüyor. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 44.6’sı, kadınların da yüzde 36.4’ü “soyun erkek çocukla devam edeceği” görüşünü dile getiriyor. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 32.6’sı, kadınların yüzde 31.3’ü ise “erkek çocuğun annenin itibarını artıraca-ğı”na inanıyor. Yine araştırmaya göre erkeklerin yüzde 33.8’i, kadınların da yüzde 33.6’sı “çocuk sahibi olan kadının çocuğu olmayan kadına göre daha itibarlı” olduğunu savunuyor. Araştırmanın bir başka önemli sonucu ise toplumda çocuğun eşleri birbirine yakınlaştırdığı görüşünün ağırlıkta olduğu yönünde. Buna göre ise araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 87’si kadınların da yüzde 81.4’ü, bu konuda sorulan sorulara “çocuk eşleri birbirine yakınlaştırır” görüşüyle yanıt veriyor. Araştırmaya göre erkeklerin yüzde 21.9’u kadınların da yüzde 21.2’si çocuğun babasının sosyal, eğitim ve iş hayatını olumsuz etkilediğini görüşünü dile getiriyor. Çocuğun annesinin sosyal, eğitim ve iş hayatını olumsuz etkilediği görüşünde olanların oranı yüksek. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 47.7’si kadınların ise yüzde 44’ü bu yöndeki sorulara “çocuğun annesinin sosyal, eğitim ve iş yaşamını olumsuz etkilediği” yanıtını veriyor.

‘ÇOCUK YAŞLILIK GARANTİSİ’
Aile Yapısı Araştırması’nın Türk toplumunda çocuğa bakış konusunda ortaya koyduğu bir başka tespit ise ailelerin, çocuğu “yaşlılık garantisi” olarak gördükleri yönünde. Buna göre ise araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 75.8’i kadınların da yüzde 77.4’ü çocuğun büyüdüğünde anne-babasına maddi katkı sağlaması gerektiğine inanıyor. Araştırma sonucuna göre “çocuk yaşlılıklarında anne-babasına bakmalıdır” diyenlerin oranı ise erkeklerde yüzde 89.3, kadınlarda da yüzde 87.4.

» Sorunların kaynağı para
AİLE yapısı araştırmasının “gençler ile anne-babaları arasında yaşanan sorunlar”a ilişkin bölümünde gençlerin aileleri ile en çok harcama ve tüketim alışkanlığında, arkadaş seçiminde ve kılık-kıyafet tarzındaki farklılıklar nedeniyle sorun yaşadığını ortaya koyuyor. 18-25 yaş arasındaki gençlerin yüzde 31.5’i aileleriyle harcama ve tüketim alışkanlıkları, yüzde 25.1’i arkadaş seçimi yüzde 23.8’i yemek ve ev düzeni alışkanlığıyla ilgili, yüzde 22.3’ü ise kılık-kıyafet nedeniyle anne.babalarıyla sorun yaşıyor.