Erkekleri de hemşireliğe alacaklar

Hemşirelik yapabilmek için yasadaki kadın olma şartı kaldırılarak, erkek hemşirelere mesleklerini yapabilme imkanı getiriliyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda,AK Parti İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve arkadaşları tarafından hazırlanan Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi benimsendi.

Teklife göre, üniversitelerin hemşirelikle ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurtdışında hemşirelikle ilgili devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları bakanlıkça tescil edilenler, hemşire olabilecek.

Türkiye’de hemşirelik mesleğini, “hemşire” unvanı kazanmış Türk vatandaşlarından başkası yapamayacak. Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleriyle karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanımlama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili olacak. Ayrıca, aile hekimliği uygulamasına ilişkin görevleri yerine getirecek.
Hemşirelerin çalışma alanları, pozisyonları ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Lisans mezunu hemşireler, meslekleriyle ilgili lisans üstü eğitim aldıktan sonra uzman hemşire olabilecek.
Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans üstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakkı bulunacak.
Hemşire olabilmek için kadın olma şartı kaldırılarak, erkeklere de hemşire olabilme imkanı getirildi. Kadın hemşirelerle aynı eğitimi alan erkekler de hemşire olabilecek.

EBELERİN HEMŞİRE OLMASI

Teklifin yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihten önce hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer eğitim kurumlarından mezun olanlarla halen bu okullarda okuyan öğrencilerin kazanılmış hakları ise saklı olacak.

Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde, teklifin yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihte, en az 3 yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belgeyle belgelendirenler, hemşirelik yetkisi ile görevlerine devam edecek. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği 3 ay içinde başvurmaları gerekecek.

GÖRÜŞMELER

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, mevcut kanunun 53 yıl önce çıkarıldığını belirterek, “Cinsiyet ayrımcılığını devam ettiren tek kanun bu. Teklifin yasalaşması durumunda, hem kadının hem de erkeğin hemşirelik yapmasının önü açılacak, kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik kalkacak” dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise teklifin kanunlaşması durumunda hemşireciliğin çağdaş bir yapıya kavuşacağını vurgulayarak, “Böylece sağlık sisteminin en fedakar hizmetini veren hemşirelere karşı görevimizi yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

Kanun teklifi ile hemşirelik mesleğinde erkeklere karşı uygulanan cinsiyet ayrımının ortadan kaldırıldığını hatırlatan Akdağ, erkeğe yapılan ayrımcılığın kadın milletvekili tarafından dile getirilmesinin güzel olduğunu ifade ederek, teklifi hazırlayan Zeynep Karahan Uslu’ya teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Şerif Birinç’in, “hemşire” kavramının erkekleri rahatsız edeceğini belirterek, kanun teklifinde bunun yerine “hemşir” ifadesinin kullanılmasına yönelik önerisini de değerlendiren Akdağ, hemşirenin ”dişi” bir kavram olduğunu ancak, bu mesleğe Türkiye’de hemşirelik denildiğini belirtti.

Akdağ, “Kelimenin sözlük anlamından çok, teknik açıdan ne anlama geldiği önemli. Bu kelime, dişi niteliğini kaybetmiştir. Türkiye’de kullanılışı itibariyle kabul edeceğiz” diye konuştu.

Hemşirelikle ilgili okulların sayısının artırılması için YÖK nezdinde girişim başlatacaklarını belirterek, bu konuda milletvekillerinden ve meslek örgütlerinden destek isteyen Akdağ, gelecek 5-10 yıl içinde sağlık personeli açığı doğacağını bildirdi.

İktidara geldikleri günden bu yana, doktorlar hariç 69 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Akdağ, bundan sonraki süreçte de kamuya sağlık personeli almaya devam edeceklerini söyledi.

Ebelerin hemşire olması konusundaki madde üzerinde yapılan tartışmaları da yanıtlayan Bakan Akdağ, halen 40 bin ebeden yaklaşık 20 bininin hemşirelik yaptığını bildirdi.