Erken doğan bebekler tehlikede

ABD'de 21 hafta 6 gün süren hamilelik sonucu 280 gram doğan bebeğin yaşatılması bilim çevrelerinden farklı tepkiler gördü.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Murat Yurdakök, gebelikte 23 haftadan önce bebeğin akciğerlerinin havadaki oksijeni kana iletebilecek duruma gelmediğini ve hava keseleriyle ince kan damarlarının arasının çok uzak olduğunu söyledi.

Yurdakök, ”Bu nedenle Amerikan Pediatri Akademisi gebelik yaşları 23 haftanın veya doğum ağırlıkları 400 gramının altında olan bebeklerin doğumdan sonra yaşatılmaya çalışılmamasını öneriyor” dedi.

Bu sınırın bazı Avrupa ülkelerinde 500-600 gram olduğunu belirten Yurdakök, ”Bunun en önemli nedeni bu kadar küçük bebeklerin sekelsiz (bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu) olarak hayatta kalabilmelerinin neredeyse imkansız olmasıdır” diye konuştu.

Ağır işitme bozuklukları

Sıklıkları ve şiddetleri artan beyin içi kanama ve beyin dokusundaki zedelenmelerin sinirsel sakatlıkların görülebildiğine de değinen Yurdakök, kandaki oksijen normal düzeylerde bile olsa, göz diplerinde körlüğe kadar gidebilen değişiklikler olabildiğini, ağır işitme bozukluklarının görülebildiğini söyledi.

Tüp bebek uygulamalarının çoğul gebeliklerin, dolayısıyla zamanından önce doğumların artmasına yol açtığını kaydeden Yurdakök, ”Uzun yıllar gebe kalamamış bir anne adayına dördüz, beşiz bebeği olacağı söylenince, birdenbire çok sayıda sağlıklı bebeğe sahip olunacağı sanılıyor. Halbuki durum hiç de sanıldığı gibi değil” dedi.

Yaşatılan ileri derecede prematüre bebeklerin daha sonraki yıllardaki durumları konusunda yapılmış en kapsamlı araştırmanın kısa bir süre önce ‘New England Journal of Medicine’ adlı tıp dergisinde yayımlandığını bildiren Yurdakök, bu çalışmada, İngiltere ve İrlanda’da 1995 yılında doğan, gebelik yaşları 25 hafta veya altında olup yaşatılabilen 308 bebeğin 6 yaşlarındayken değerlendirildiğini belirtti.

Araştırmaya göre, gebelik yaşları 22 hafta olan bebeklerin sadece yüzde 1’inin, 23 haftalıkların yüzde 11’inin, 24 haftalıkların yüzde 26’sının ve 25 haftalıkların yüzde 44’ünün taburcu edilebildiklerini anlatan Yurdakök, yaşayan bebeklerin 6 yaşlarına ulaştıklarında gebelik yaşları 22 hafta olan bebeklerden hiçbirinin sağlıklı olmadıklarının görüldüğünü söyledi.

Yurdakök, bu oranın 23 haftalık doğanlarda yüzde 1, 24 haftalıklarda yüzde 3, 25 haftalıklarda yüzde 8 olarak saptandığını belirtti.

Araştırmanın bulguları:

Gebelik yaşı: 23 hafta-24 hafta- 25 hafta
Ağır zeka geriliği: yüzde 25-yüzde 27-yüzde 17
Serebral felç-yürüyebiliyor:yüzde 12-yüzde 8-yüzde 6
Serebral felç-yürüyemiyor:yüzde 4-yüzde 11-yüzde 4
Ağır işitme kaybı: yüzde 4-yüzde 5-yüzde 1
Körlük:yüzde 8 -yüzde 4-yüzde 1

Kronik akciğer hastalığı

Bu bebeklerde karşılaşılan başka bir sorunun da doğduklarında akciğerlerinin gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan kronik akciğer hastalığı olduğunu anlatan Yurdakök, yaşamının birinci ayının sonunda doğum ağırlıkları 750 gramın altında olan bebeklerin yüzde 90-100’ünün, 750-1000 gram olanların yüzde 50-70’inin, 1000-1250 gram olanların yüzde 30-40’ının oksijene bağımlı olduklarını söyledi.