Ermeniler Türklere 20 çeşit işkence yapmış

Ermeni çetelerinin Türklere 20 çeşit işkence uyguladığı ortaya çıktı.

Aslan, soykırımın sorumlusu olarak Rusya’yı gösteriyor. Gerekçe olarak ise; 13 No’lu deklareyi yayınlayıp Ermenilere silah, cephane ve erzak yardımı yapmasını anlatıyor.

Mezalimde Batı dünyasının da etken olduğunu olduğunu ileri süren Aslan, “1850’den sonra Osmanlı devletinin parçalanması senaryolarında Avrupa’nın azınlıkları kullanmaları Ermenilerin önünü açmıştır. Buradan güç alan Ermeniler 1918’deki dehşet manzarasına neden olmuşlardır.” diyor.

Ermeni yazar Antranik Çelebyan ‘Antranik Paşa’ adlı eserinde Sivaslı Murad, Albay Moral ve Dr. Bogosyan’ın emrindeki Ermenilerin Türk kuvvetleri karşısında geri çekilirken intikam isteğiyle evlere saldırdıklarını ve yasal olmayan olaylara sebebiyet verdiklerini ifade ediyor.

Ermeni yazarın itiraf niteliğini taşıyan bu cümleleri Türklere yapılan katliamların özeti gibi. Osmanlı arşivleri başta olmak üzere ABD, İngiltere ve Rus kaynaklarında Türklerin türlü türlü işkencelere muhatap oldukları belgeleniyor.

Savunmasız ve kendi halinde yaşamlarını sürdüren Türk köylerine baskın yapan Ermeniler, camilere topladıkları Türkleri canlı canlı yakmaktan, erkeklere göğüs ve bacaklarındaki kaba etlerini keserek gömlek ve pantolon cebi açmak gibi korkunç işkence ve katliamlar yaptı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarının, Rusların Osmanlı topraklarından çekildiği dönemlerde artmaya başladığını anlatan Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Ohannes Apresyan isimli Ermeni’nin hatıratını şöyle neklediyor: “Rusların Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilişi sırasında, Ruslar tarafından harpte esir edilmiş ve Rusların savaşı bırakması üzerine bizim elimizde kalan 3 bin kadar harp esiri Türk askerini de beraberimizde götürdük. Kara Kilise’ye çekilişimiz sırasında bu zavallıların 2 bin tanesini merhametsizce öldürdük. Gösterilen vahşet beni hasta etmiş, fakat yapılan vahşete itiraz etme imkanı bulamamıştım. Bazıları nisbeten acı çektirilmeden vurulup öldürülmüş, fakat bazıları feci şekilde yakılmıştı.” Bu soykırımın büyük Ermenistan kurma hayaliyle Erzurum’a gelen Antranik ve onunla birlikte olan Dr. Yakop Zavriyev, Albay Zenkiyeviç, Vahan Totovents, bölgede bulunan Albay Tarkom, Albay Morel, Dikran Ağamalyan, Sivaslı Murat, Bitlis’ten Erzurum’a çekilen Sebuh ve diğer Ermeni çete reislerinin emirleri ile gerçekleştirildiği bildiriliyor.

ERMENİ ÇETELERİNİN UYGULADIKLARI BAZI İŞKENCE YÖNTEMLERİ ŞÖYLE:

– Savunma gücünde olmayan masum kimselerin kafataslarını parçalamak, kılıçlarla boyunlarını vurmak, ağaç budar gibi kollarını ve bacaklarını kesmek, bazılarını da parça parça doğramak.

– Yollarda çalıştırmak ve diğer bahanelerle kandırıp yuvalarından uzaklaştırdıkları halkı derelere doldurup yakmak.

– Köylerde ve şehirde bir kısım halkı toplayıp evlere doldurup yakmak

– Yatakta yatanları çizmeleri ile çiğneyerek ve üzerlerinde zıplamak.

– Çocukları analarının gözleri önünde koyun gibi boğazlamak.

– Genç kızların parmak ve kollarındaki yüzükleri çıkarırken parmak ve kollarını kesmek.

– Topladıkları kadın ve kızların (7 ve 8 yaşında) ırzına geçmek.

– Gebe kadınları karınlarını yararak çıkardıkları bebekleri teşhir etmek.

– Gözleri oymak, burun ve kulaklarını kesmek.

– Türklerin göğüs derilerini keserek cep açmak, bunlara tesbih, tarak, tabaka gibi vesairlerini koymak.

– Kaba etlere cepler açarak ellerini sokturmak.

-Kadın erkek ayrımı yapmadan topladıkları halkı çarmıha gerip kazığa oturtmak.

– İnsanları evlerdeki ve sokaklardaki direklere çivilemek.

– Çocukları iki ata bağlayarak ortadan ayırmak.

– Canlı olarak çuvallara konulan halkı, atlara bağlayarak sürüklemek.