Ermenistan’ın teklifine cevap

Dışişleri Bakanlığı, ''Ermenistan'ın Türkiye ile önkoşulsuz ilişki tesis etmeye hazır olduğu'' yönündeki açıklamaların ''yeni bir açılıma delalet etmediğini'' bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Arman Kirakosyan’ın açıklamasına atfen bazı basın organlarında yayınlanan haberlerin bakanlık tarafından dikkatle izlendiği belirtilerek, ”Ermenistan hükümeti tarafından bugüne dek çeşitli dönemlerde bu mealde açıklamalar yapılmış olduğu cihetle, son beyanat yeni bir açılıma delalet etmemektedir” denildi.

Türkiye’nin, tüm komşularıyla ilişkilerini karşılıklı güven ve saygı ilkeleri temelinde geliştirmek isteğini koruduğu bildirilen açıklamada, ikili ve bölgesel çerçevede ilişkilerin ve işbirliğinin tesisinin, geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin yalnızca Türkiye’nin atacağı adımlara bağlı olmayacağı, ilgili tarafların mukabil irade ve adımlarıyla mümkün duruma gelebileceği vurgulandı.

Türkiye’nin Ermenistan ile diyaloğun ileriye götürülmesi yönünde sergilediği yapıcı tutum çerçevesinde, çeşitli dönemlerde bir dizi somut adımlar atıldığı ifade edilen açıklamada, Ankara’nın ortak tarih komisyonu kurulması yönündeki önerisinin bunun somut bir örneği olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ankara’nın yapıcı tutumunun bir tezahürü olarak, Hrant Dink’in cenaze töreni için Türkiye’ye gelen Kirakosyan ile dün İstanbul’da yapıcı ve olumlu bir atmosfer içinde cereyan eden bir görüşme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ”Geçen hafta ülkemizde yaşanan trajik olayın, Türkiye-Ermenistan ilişkileri bakımından yeni bir atmosfer oluşturmaya katkıda bulunmasını, bu ortam içinde Ermenistan’ın ilişkilerimizdeki durağanlığın aşılması yönündeki iyiniyetli çabalarımıza karşılık vermesini samimiyetle ümit ediyoruz” denildi.