Erzurum’da atık suların tamamı aynı şebekede toplayacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek için kanalizasyon şebekesini yenileyerek, atık suları buraya bağlayacak.

et ürünleri işleme tesislerinin atık sularını taşıyan dere yataklarından kaynaklanan çevre kirliliği önlenmiş olacak.

Bu kapsamda kuzeydeki çiftçilerin sulama suyu ihtiyacının karşılandığı, açıktan akan dere yalaklarının ise ıslah edilerek kapatıldığı bildirildi. Yenilenen kanalizasyon şebekesinin arıtma ile sonuçlanacağını bilidiren belediye, şebekeye bağlı tüm tesisler bağlantı ve arıtım giderlerine katılacağını açıkladı. Açıklamada; “Bölgenin kuzeyinde tarımla uğraşan çiftçilerin sulama suyu ihtiyacının karşılanacak. Açıktan akan dere yataklarının ıslahı ve kapatılması bölgedeki kanalizasyon şebekesinin yenilenerek tüm kaynakların atık sularının şebekeye bağlanacak. Toplanan atık suların Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen deşarj standartların sağlayacak şekilde anlımı için bir arıtma tesisi kurulacak.”