Eski bakanlar kitapları iade edecek mi?

Aralarında eski bakanların da bulunduğu birçok milletvekilinin TBMM Kütüphanesi'nden ödünç aldıkları kitapları Meclis'e iade etmedikleri ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, AK Parti Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın yazılı soru önergesine verdiği cevapta, konuyla ilgili arşiv kayıtlarının en eskisinin 1987 yılına ait olduğunu ve bu tarihten öncesiyle ilgili bilgiye ulaşılamadığını bildirdi. Alptekin, 1987 ile 2005 yılları arasında kütüphane dışında kullanılmak üzere toplam 218 bin 38 adet kitabın ödünç verildiğini; ödünç verme süresinin 30 gün olduğunu, talep halinde bu sürenin 30 gün daha uzatıldığını kaydetti. 1987-2005 tarihten arasında ödünç verilen kitaplardan 286 tanesinin geri gelmediğini bildiren Alptekin, ödünç verilen toplam 218 bin 38 adet eserle kıyaslandığında, gelmeyen eserlerin oranın binde 1.3’de kaldığını ifade etti.

Alptekin, ödünç alınıp geri getirilmeyen 286 kitaptan 28 tanesinin ölüm nedeniyle iade edilmediğini ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TBMM Kütüphane Kurulu’nun kararıyla takibatının durdurulduğunu; geri gelmeyen 258 adet kitabın rayiç bedellerinin ilgililerin veya varislerinin maaş, ödenek ya da yolluklarından kesilmek suretiyle tazmin edildiğini açıkladı. Ödünç alınıp geri getirilmeyen eserlerin, öncelikle piyasa veya diğer kaynaklardan temin edilip yerine konulmasının esas alındığını belirten Alptekin, bunun mümkün olmaması halinde ise tazmini yoluna gidildiğini ifade etti. Alptekin, tazmin edilen eserlerin diğer kütüphanelerde tarandığını, bulunanların fotokopi veya dijital kopyalarının hazırladığını bildirdi.

Kütüphaneden kitap alıp iade etmeyen milletvekillerinin adları ve aldıkları kitap sayısı şöyle: ”İbrahim Aksoy (1), Abdülkadir Albayrak (1), Sabahattin Araş (4), Fuat Atalay (5), Zübeyir Aydar (5), Koray Aydın (1), İlhami Binici (3), Osman Ceylan (9), Bülent Çaparoğlu (3), Hüsamettin Çelebi (1), Mustafa Hikmet Çelebi (1), Ali Çiftçi (3), Nazmi Çiloğlu (1), Halil Çulhaoğlu (6), Kemal Dal (4), Ahmet Dalkıran (1), İbrahim Demir (1), Fikri Devrimsel (1), Ekin Dikmen (2), Barlas Doğu (4), Ali Şakir Ergin (1), Fikret Ertan (1), Semih Eryıldız (1), Musa Gökbel (2), Melih Gökçek (2), Erol Güngör (10), İbrahim Gürsoy (7), Hasan Celal Güzel (1), Rıza Ilıman (8), Cumhur Keskin (4), Mahmut Kılınç (1), Şaban Küçükoğlu (2), Sait Kemal Mimaroğlu (1), Selahattin Mumcuoğlu (5),

Muhyettin Mutlu (2), Hasan Namal (5), Ertuğrul Zekai Ökte (3), Ertuğrul Özdemir (1), İbrahim Özdemir (3), İbrahim Özdiş (2), Günseli Özkaya (1), Şükrü Özsüt (1), Mehmet Emin Seydagil (1), Süreyya Sofuoğlu (11), Kenan Sönmez (14), Halil Şıvgın (2), Abdullah Tenekeci (3), Kemal Togay (1), Enis Tütüncü (1), Ahmet Uncu (1), Ayhan Uysal (1), Zeki Ünal (3), Mehmet Yaşar (2), Sinan Yerlikaya (1), Yaşar Yılmaz (4), Sait Açbağ (1), Cevdet Akçalı (1), Avni Akyol (2), Kazım Ataoğlu (8), Hikmet Aydın (1), Mukadder Başeğmez (1), Selahattin Beyribey (1), Ferit Bora (1), Fuat Çay (2), İbrahim Halil Çelik (3), Ahmet Demircan (2), Musa Demirci (1), Mehmet Ekici (1), Metin Emiroğlu (3), Zeki Ergezen (1), Kamer Genç (2), Ercan Karakaş (1), Nihat Matkap

(1), Sümer Oral (2), Ali Talip Özdemir (7), Feridun Pehlivan (5), Mehmet Sağdıç (1), Fikri Sağlar (7), Salih Sümer (5), Nevfel Şahin (1), İstemihan Talay (3), Necdet Tekin (3), Yaşar Topçu (9), Hayrettin Uzun (2), Mustafa Ünaldı (4), Bahattin Yücel (3) ve Şükrü Yürür (1).”