‘Esnek yerine gerçekçi döviz kurunu uygulasaydık daha fazla büyürdük’

Akademisyenlerin hazırladığı 'döviz kuru' raporunda, Türkiye'de son 10 yıldır uygulanan 'esnek döviz kuru' politikası yerine 'gerçekçi ya da yüzde 10 aşırı değerlenmiş döviz kuru' politikasının uygulanması halinde büyüme rakamlarının mevcutdan daha yüksek olacağı öne sürüldü.

Akademisyenlerin hazırladığı ‘döviz kuru’ raporunda, Türkiye’de son 10 yıldır uygulanan ‘esnek döviz kuru’ politikası yerine ‘gerçekçi ya da yüzde 10 aşırı değerlenmiş döviz kuru’ politikasının uygulanması halinde büyüme rakamlarının mevcutdan daha yüksek olacağı öne sürüldü.

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Turhan Korkmaz ve Yrd. Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) için “Türkiye’de uygulanan Döviz Kuru Politikalarının Dış Ticaret ve Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisi: 2003-2012 Dönemi” başlıklı raporu kamuoyuna açıklandı. BUSİAD binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan BUSİAD Başkanı Oya Coşkunöz Yöney, raporda yer alan analiz sonuçlarının Türkiye’de ‘gerçekçi’ ya da ‘aşırı değerli kur’ politikası uygulanması durumunda ihracatın mevcut durumdan daha fazla, ithalatın ise gerçek durumdan daha az olacağını gösterdiğini söyledi. Yöney şunları kaydetti: “Gerçekçi ya da aşırı değerli kur politikası uygulanmasıyla dış ticaret dengesinden elde edilen bu olumlu gelişme, özel tüketim ve yatırımlardaki kayıptan daha fazla olduğundan, söz konusu döviz kuru politikasının uygulanması durumunda daha fazla bir ekonomik büyüme bekleniyordu.”

DAHA FAZLA BÜYÜRDÜK
Raporu hazırlayan ekipte yer alan Yrd. Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik, mevcut döviz kuru politikası yerine gerçekçi döviz kurunun kullanılması halinde Türkiye’nin büyüme rakamlarının daha yüksek çıkabileceğini savundu. Çevik, “2003 yılından eksik değerlenmiş döviz kuru politikası yerine, gerçekçi ya da yüzde 10 aşırı değerlenmiş döviz kuru politikası uygulanmış olsaydı mevcut büyümemiz şu anki büyümemizden daha fazla olacaktır. İhracat rakamları daha yüksek olacak, ithalat daha düşük olacaktır. Yani dış ticaret hayatında olumlu gelişmeler olacaktır. Fiyat istikrarında da önemli sapmalar ortaya çıkmayacaktı.” dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Turhan Korkmaz ise senaryo analizi yaptıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Korkmaz, “En iyi sistemin, herkesin genel kanısı şu; TL’nin aşırı değerli oluşu, Türkiye’de aşırı değerli değil de gerçekçi kur politikası uygulansaydı, ihtilat, ihracat rakamları ve temel makro değişkenlerde daha iyi sonuçlar aldığımız ortaya çıkardı. Döviz kuru sistemleri ile döviz kuru politikaları ayrı kavramlardır. Sistem olarak; sabit, para ve meslek döviz kuru üç sınıflandırması vardı. Son 10 yılda 2001’den buyana kabul edilen ‘esnek döviz kuru’ sistemi uygulanıyor. Cari açıkla ilgili ekonomi literatüründe kritik eşik vardır; cari açık gayri safi milli hasıla oranı yüzde 6,5’ın üzerinde çıkarsa olumsuz sinyal olarak kabul ediliyor. Ülkemizde, mevcut cari açık beklentisi yıl sonunda yüzde 7’nin üzerinde. Dolayısıyla cari açıkta kritik eşiği aşmış durumdayız.” diye konuştu.