Estetik ameliyat bile devlete ödettiriliyor

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü kontrolörlerinin ülke çapında gerçekleştirdikleri incelemeler, estetik operasyonları ile sünnet paraları ve bebek maması bedelinin bile devlete fatura edildiğini ortaya çıkardı.

İncelemeye alınan saymanlıkların tedavi giderleriyle ilgili 27 milyon 760 bin 330,7 YTL tutarında fazla ödeme yaptığı anlaşıldı. Kontrolörler, tedavi giderleriyle ilgili belirledikleri usulsüzlükleri bir rapor halinde genel müdüre sundu. Sosyal güvenlik kuruluşları dahil devletin, sağlık hizmetlerinde 63 değişik yöntemle adeta dolandırıldığı belirlendi. Sağlıkta devletin haksız ödeme yapmasına yol açan bazı yöntemler şöyle: Yatış günü sayısı kadar fatura edilmesi gereken intravenmöz ilaç infuzyonu, yatak ücreti yatış gününden daha fazla fatura ediliyor. İlaç fiyatlarındaki indirim, eczanelerden gelen faturalara yansımıyor. Reçetede yazılı adetten fazla ilaç veriliyor. Reçete üzerindeki ilaç isimleri çizilerek yüksek bedelli ilaç dozları yazılıyor. Hastanın öğretim üyesine özel muayene olması sebebiyle hastadan alınması gereken özel muayene farkı ve özel hastanede yapılan tedavilerde tedavi faturasının tamamı devlete ödettiriliyor. Özel hastanelerde ayakta tedavi gören hastalar için ilaç bedeli fatura ediliyor. Normal muayeneler acil muayene fiyatından faturalandırılıyor. Olmayan refakatçi için refakatçi ücreti ya da rapordaki günden fazla refakat ücreti fatura ediliyor. Yeşil kartlı hastalara ait doğum giderleri devlete ödettiriliyor.