ETO: Dershanelerin kapatılmasında en büyük zararı çocuklarımız görecektir

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 27. Meslek Komitesi üyeleri, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 27. Meslek Komitesi üyeleri, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Dershanelerin eğitim sisteminin bir parçası olarak çalışmalarını sürdürmesi gerektiğine dikkat çeken ETO üyeleri, dershanelerin kapatılmasının eğitimde telafisi mümkün olmayan olumsuzluklar yaşatacağını bildirdi. Bundan da en büyük zararı gelecek olarak görülen çocukların göreceği ifade edildi.

Dershanelerin kapatılmasının ekonomik anlamda da sıkıntılar doğuracağını işaret eden ETO üyeleri, “Dershaneler büyük yatırımlarla hizmet vermeye çalışırlarken büyük fedakarlıklar altında büyük borç yükleri altına girmişlerdir. Dershanelerin kapatılması halinde bu borç döngüsü tüm sektörleri olumsuz etkileyecek ve ülke ekonomisine olumsuz bir yansıma getirecektir. Dershanelerin kapatılması uygulaması ülkemizin eğitim sitemine yarar getirmeyeceği gibi eğitimde telafisi mümkün olmayan olumsuzluklar yaşanacaktır.Bundan en büyük zararı geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımız görecektir.” uyarısında bulundu.

Dershanelerin kapatılması için hazırlanan kanun taslağına tepkiler çığ gibi büyüyor. ETO 27. Meslek Komitesi’nde faaliyet gösteren üyeler, gündemde olan dershanelerin kapatılması konusundaki görüşlerini ortaya koymak ve çıkan sonucu kamuoyu ile paylaşmak için ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, eğitim sistemindeki sorunların çözümünde ‘dershanelerin devamını engellem’ temelli yaklaşımlardan sonuç alınamayacağı belirtilirken, bu bağlamda dershanelerin eğitim sisteminin bir parçası olarak çalışmalarını sürdürmesi gerektiği vurgulandı. Aksi uygulamaların ülkemizin eğitim sitemine yarar getirmeyeceği gibi eğitimde telafisi mümkün olmayan olumsuzlukların yaşanmasına neden olacağının belirtildiği açıklamada, bundan da en büyük zararı geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımız göreceği kaydedildi.”Dünya üzerinde dershaneciliğin yasaklandığı hiçbir ülke yoktur.” denilen açıklamada, şöyle denildi: “Sınavlara hazırlık ve okullara destek hizmeti veren dershanelere, gösterdikleri yüksek performans ve sundukları eğitim öğretim hizmeti nedeniyle veli ve öğrencilerimizin yüksek teveccüh gösterdiği yapılan araştırma ve anketlerle de saptanmış bir gerçektir. Eğitim sisteminin noksanlarından kaynaklanan problemlerin çözümünde yeni alternatifler geliştirmeden dershanelerin yasaklanması öğrenci velilerinin elindeki tek alternatifi almak doğru değildir.Aksine dershanelerde yaşanan olumlu öğrenme sinerjisini eğitimin tümüne yaymak hedeflenmelidir. Dershaneler, öğrenciden kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan eğitim öğretim eksikliklerini tamamlayan tek alternatiftir.”

DERSHANELERİN KAPATILMASIYLA OLUŞACAK OLUMSUZLUK ÜLKE EKONOMİSİNİDE ETKİLEYECEK.

Bir kısım dershanelerin büyük yatırımlarla hizmet vermeye çalışırlarken fedakarlıklar altında büyük borç yükleri altına girdiklerinin anlatıldığı açıklamada, “Dershanelerin kapatılması halinde bu borç döngüsü tüm sektörleri olumsuz etkileyecek ve ülke ekonomisine olumsuz bir yansıma getirecektir. Dershaneler kapatıldığı takdirde sermaye değerleri kim tarafından nasıl karşılanacaktır? dershanelerce çekilen krediler nasıl ödenecektir. Başta çalışanların özlük hakları olmak üzere vergi ,SGK,kira ve yatırım giderleri nasıl ifa edilecektir. Bununla birlikte bazı dershaneler, az sermayeyle kurulmuş, yoğun emekle çalışan, kârlılığı oldukça düşük küçük işletmelerdir. Bu kurumların özel okul gibi çok daha büyük sermaye isteyen yatırımları yapması zor, hatta mümkün değildir. Zaten süreç içinde büyük ve yeterli sermaye birikimine ulaşan firmalar özel okul açmaktadırlar.Bunun örnekleri ilimizde fazlasıyla mümkündür.Eğitimde bölgesel ve iller arası eşitliğin sağlanamadığı ülkemizde eğitim kalitesini artırmak amaçlı olarak devreye giren dershanelerin yokluğunda bu uçurum daha da büyüyecektir.” ifadeleri kullanıldı.

“EĞİTİM MALİYETİ ARTACAK, VERGİ KAYBI ÇOĞALACAK”

Dershanelerin yokluğunda kaçak kurumlar veya bürolar yaygınlaşacağı, maliyetlerin yükseleceği, hizmetin daha pahalı olacağının anlatıldığı açıklamada, ” Vergi vermeyen, denetimden uzak bu tür eğitim ortaya çıkacaktır. Ailelerin ve çocuklarının bireysel özgürlüğü niteliğindeki ek destek eğitimini, kaçak faaliyet yapan yerlerden üstelik daha pahalıya almak zorunda bırakılmamalıdır. Dershanelerin “fırsat eşitliğini bozduğu iddiasıyla” sistem dışında tutulması, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaz, Üstelik fırsat eşitsizliği makasının daha da açılmasına neden olur.” denildi.

Dershanelerin kapatılmasının eğitimcilere danışıldığı ve bu şekilde karar alındığı söylenildiğini ancak yaptıkları araştırmalar neticesinde Eskişehir’deki hiçbir dershane işletmesinin dershanelerin kapatılması yönünde onay vermediğinin ortaya çıktığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Gelişmiş ülkelerden başta Amerika ve Japonya’da olmak üzere dünyanın 154 ülkesinde dershaneler faaliyetlerini yürütmektedir. Kardeş Türkî Cumhuriyetleri ülkemizdeki dershanecilik sitemini birebir kopyalayıp, kendi ülkelerinde büyük bir başarı ile yürütmektedirler.Eskişehir’deki dershanelerde çalışan ve yaklaşık 4 bin öğretmen ve personel istihdamı yaratmaktadır. Türkiye genelinde ise yüz binlerce sektör çalışanın mağduriyeti söz konusu olacaktır.”

Ayrıca açıklamada, üyelerin, bu hususların çözümüne yönelik olarak TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulacağı belirtildi.