ETÜ’ye devredilen arazilere öğretim üyelerinden tepki geldi

Atatürk Üniversitesi'nin (AÜ) uygulamalı tarım alanı iken Erzurum Teknik Üniversitesi'ne (ETÜ) devredilen tarım arazileri Danıştay engeli ile karşılaşmıştı.

Atatürk Üniversitesi’nin (AÜ) uygulamalı tarım alanı iken Erzurum Teknik Üniversitesi’ne (ETÜ) devredilen tarım arazileri Danıştay engeli ile karşılaşmıştı. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri de ETÜ’ye devredilen söz konusu tarım arazisi için tepki gösterdi.

Bölgenin çok ciddi tarımsal araştırmalarının yürütüldüğü alanların betonlaşmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Atilla Dursun, Erzurum halkının buna seyirci kalmamasını ve tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Son olarak Danıştay kararı ile Erzurum Havaalanı yolu üzerindeki inşaatların durdurulduğu ETÜ kampus alanında tarımsal araştırmaların yapıldığını belirten Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Dursun, 4 numaralı araştırma alanında Avrupa Birliği projelerinin de araştırıldığını kaydetti.

Dursun, “Bizim 6 nolu tarım deneme alanımız ETÜ’ye verildi. Danıştay kararı durdurdu ama ne olacağı belli değil. Ümit ederiz ki bu verimli araziler heba olmaz. Tabi şehre üniversite kurulması çok önemli. Değil bir üniversite 3-4 üniversiteyi hak eden bir şehirdir. Erzurum eğitim kenti olmalı. Fakat tarım alanının üniversiteye verilmesi doğru değildir. Gelecek nesillerin beslenmeleri açısından bu alanların kaybedilmemesi gerekiyor. Dünyada artık üniversiteler dikey büyüyorlar. Çok dar bir alanda rahatlıkla üniversite kurulabilir. ETÜ’nün aldığı arazilerde tarım yapılmadığı iddiaları gerçek dışıdır. Bazıları burada tarım yapılmadığını iddia ediyorlar. Halbuki geçen yıl bir çok araştırmamız ETÜ’ye verilen 6 nolu kuyuda gerçekleşti. Bu yıl orada deneme kuramadık ve alan boş duruyor. Bölgedeki tüm alanlar tarım alanı olarak kullanılıyordu. Bu alanların boş bırakıldığını dair söylemler doğru değildir. Bu alanlar hep kullanıldı.” diye konuştu.

STK’LAR KAYITSIZ KALMAMALI

Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının üstüne büyük görevler düştüğünü ifade eden Dursun şöyle dedi: “Bu alanların betonlaşmasına Erzurum halkı izin vermemelidir. Dünyada üniversiteler dikey büyüyor yatay değil. Üniversite her yere kurulabilir. Atatürk Üniversite bu güne kadar çok ciddi katkılar sunmuştur. ETÜ’nün de çok ciddi katkılar sunacağına eminim. Fakat tarım alanlarını üniversiteye açmanın anlamı yok. Üniversitenin kurulabileceği alanlar çok. Erzurum’da Sivil Toplum Kuruluşlarının bu konuya yeterince duyarlılık göstermedi. Sadece Mühendisler odası ve Ziraat Fakültesinin bu olayı savunması olmaz. Erzurum’daki bütün STK’ların tepkisiz kalmaması tepkilerini dile getirerek destek vermesi lazım.”

YILDIRIM: ARAZİLER TORUNLARA EMANET

AÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Yıldırım, bu arazilerin torunlara emaneti olduğunu kaydederek, “ETÜ’ye devir edilen araştırma alanlarında onlarca öğrenci hem yüksek lisans hem tezlerini yapıyor. Bu alanda gerek TÜBİTAK gerekse AB projeleri yürütülmektedir. Burada TÜBİTAK denemesi olarak lahana yetiştiriyoruz. Burada laboratuar çalışmaları yapılıyor. Bu araziler bizim değil torunlarımız bize emanetidir. Atalarımız tarım arazilerini hep bize bırakmışlar kendileri dağlık alanlarda yaşamışlardır. Ovalara kimse inşaat kurmamışlardır. Ovalar birinci derece tarım arazileridir. Sadece şuanı düşünmememiz gerekiyor, çocuklarımız torunlarımızın da ne yapacakların düşünmeliyiz. Mevcut arazide bir çok öğrenci eğitim ve araştırmalarını yapmaktadırlar.” şeklinde konuştu.