Fakirlere 500 kilo kömür

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine bu yıl da 500 kilogram bedelsiz kömür verilecek.

Kömür İşletmeleri Kurumu, dağıtılacak kömürleri, ana statüsüne göre, yerli kömür üretimi yapan üreticilerden de temin edebilecek. Kömür bedelleri ile görev zararları, 2007 bütçesine konulacak.