Fenerbahçe’nin stadı yıkılacak!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kısım kısım yıkarak büyüttüğü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun kamusal alan çıkarına uygun olmadığına karar verildi.

Danıştay’a yapılacak itiraz kabul edilmezse Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu çevre düzenine zarar verdiği, kentsel sportif alan projesine uymadığı gerekçesiyle yıkılacak.

Habercem.com internet sitesinde yer alan habere göre, ”Bülent Uğurses tarafından İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne açılan 2006/2281’nolu davada stad kapasitesinin iki katına çıkarıldığına dikkat çekilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kabul edilen imar projesine itiraz edildi.” denildi.

”İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 09.03.2005 tarihinde onanan 1/1500 ölçekli Kadıköy Merkez ile E-5 Otoyolu ara bölgesi Nazım imar Planının Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun bulunduğu Kadıköy 97. Pafta 1133 ada ve 13 parsel sayılı taşınmaza ilişkin stad kapasitesinin arttırılmasının trafik ve nüfus yoğunluğu arttırdığı hukuka aykırı olduğu iddia edilerek alınan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.” denilen açıklamaya şöyle devam edildi;

”Uyuşmazlık konusu imar planının amacına uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin teknik bilgiye ihtiyaç duyulduğundan 16.10.2006 günü bilirkişi keşif yaptı. Daha sonra 07.12.2007 günün ara karar verildi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi bilirkişi raporunu da göz önüne alarak 21.01 2009 tarihinde karar verdi.

MAHKEME KARARDA ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

Kadıköy 97 pafta 1133 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1/1500 ölçekli Kadıköy Merkez ile E-5 Otoyolu ara bölgesi Nazım imar planında kentsel ve bölgesel büyük spor alanı fonksiyonuna ayrılmasının şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ve imar mevzuatına uygun olmakla birlikte böyle önemli bir işlevin yakın çevre ve çevre ulaşım odaklarına çevresel etkinliklerin nasıl giderileceği noktasının çözüm önerisi getirmemesi yönünden şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri ve kamu yararı yönünde hukuka aykırı olduğu saptanmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu planın uyuşmazlık konusu parselle ilgili kısmının iptaline karar verilmiştir.”