Ban Ki- Moon Filistin için çağrıda bulundu

Ban Ki-moon, çözüm için hem Filistinli hem de İsrailli liderlerden destek istedi.

<p>
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu&#39;nun iki devletli yapı ile ilgili 181 sayılı kararı almasından bu yana 65 yıl ge&ccedil;tiğini belirten BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in hem Filistinli hem de İsrailli liderlerin siyasi irade ve cesaret g&ouml;stermesini istedi.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ban, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma G&uuml;n&uuml; vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ban mesajında &quot;Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kabul ettiği iki devletli &ccedil;&ouml;z&uuml;me ulaşmak i&ccedil;in &ccedil;ok zaman ge&ccedil;ti. Ortadoğu&#39;ya ger&ccedil;ekleştirdiğim son ziyaret esnasında Gazze ve İsrail&#39;de şiddetin tehlikeli bir şekilde tırmandığını g&ouml;rd&uuml;m. &Ouml;zellikle de sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;ms&uuml;z kalmasının siviller i&ccedil;in ne kadar korkun&ccedil; sonu&ccedil;lar doğurduğunu g&ouml;zlemledim. Ortadoğu&#39;nun hızla ve derinden değiştiği bir d&ouml;nemde barış i&ccedil;in herkesin acilen daha fazla &ccedil;aba harcaması gerekiyor.&quot; dedi.<br />
<br />
Aslında bir anlaşmaya nasıl varılacağının ana hatlarının BM G&uuml;venlik Konseyi kararları, (barış i&ccedil;in toprak dahil olmak &uuml;zere) Madrid İlkeleri, Yol Haritası, 2002 Arap Barış girişimi ve taraflar arasındaki anlaşmalarla belirlenmiş bulunduğunu hatırlatan Ban, s&ouml;zlerine ş&ouml;yle devam etti: &quot;Asıl ihtiya&ccedil; duyulan siyasi irade ve cesaret ve bunların yanında gen&ccedil; kuşaklara karşı olan sorumluluk duygusu ve vizyondur. Nihai stat&uuml; konuları sadece doğrudan g&ouml;r&uuml;şmeler yoluyla &ccedil;&ouml;z&uuml;lebilir. Ancak g&uuml;venilir ve anlamlı m&uuml;zakerelerin yeniden başlayabilmesi ve iki devletli &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;n yaşatılabilmesi i&ccedil;in gerekli olan ortamın oluşturulabilmesi amacıyla daha yapılması gereken &ccedil;ok iş var.&quot;<br />
<br />
&quot;FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANMALI&quot;<br />
<br />
Gazze ve G&uuml;ney İsrail&#39;de &ouml;nemli yıkıma yol a&ccedil;an ve bir hafta s&uuml;ren &ccedil;atışmalardan sonra sağlanan ateşkesin s&uuml;rekli olmasının hayati &ouml;neme sahip bulunduğunu belirten Genel Sekreter, &quot;Daha &ouml;nce de defalarca kınadığım &uuml;zere Gazze&#39;den roket atışı olmamalı.&quot; dedi. Ban, G&uuml;venlik Konseyi&#39;nin 2009 Ocak ayında aldığı 1860 sayılı karardaki ablukanın sona erdirilmesi, silah ka&ccedil;ak&ccedil;ılığının &ouml;nlenmesi ve Filistinli gruplar arasında uzlaşma sağlanması gibi konuların kararlılıkla &ccedil;&ouml;z&uuml;me ulaştırılması gerektiğini belirtti. Ban, iki devletli &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; destekleyecek şekilde Filistinlilerin g&ouml;r&uuml;ş birliğine varmalarının, Gazze ve Batı Şeria&#39;da bir Filistin Devletinin kurulabilmesi i&ccedil;in gereklilik arz ettiğini, Filistinlilerin, Filistin Kurtuluş &Ouml;rg&uuml;t&uuml;&#39;n&uuml;n taahh&uuml;tleri, Ortadoğu D&ouml;rtl&uuml;s&uuml; ve Arap Barış Girişiminin duruşu &ccedil;er&ccedil;evesinde kendi aralarındaki b&ouml;l&uuml;nm&uuml;şl&uuml;ğ&uuml; sona erdirmelerinin b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem taşıdığını s&ouml;yledi.<br />
<br />
&quot;DOĞU KUD&Uuml;S, BATI ŞERİA&#39;DA YENİ YERLEŞİM ALANI A&Ccedil;ILMASI KESİNLİKLE SONA ERDİRİLMELİ&quot;<br />
<br />
Filistin Y&ouml;netiminin Batı Şeria&#39;da devlet inşa etme yolunda aldığı mesafeyi korumasının ve diğer alanlarla sınırını birleştirme ihtiyacının da aynı derecede &ouml;nem taşıdığını ifade eden Ban, &quot;Doğu Kud&uuml;s dahil, Batı Şeria&#39;da yeni yerleşim alanı a&ccedil;ılması uluslararası hukuka ve Yol Haritasına aykırılık i&ccedil;eriyor ve kesinlikle sona erdirilmesi gerekiyor.&quot; ifadesini kullandı.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tek taraflı olarak atılacak adımların uluslararası topluluk tarafından kabul g&ouml;rmeyeceğini belirten Ban, yıkım ve arazilere el koyma yerine doğru bir şekilde yerleşim planı yapılması gerektiğinin altını &ccedil;izdi. Ban, şunları ekledi: &quot;Uluslararası Adalet Divanı&#39;nın tavsiye niteliğindeki kararına rağmen İsrail, Batı Şeria&#39;da duvar &ouml;rmeye devam ediyor. Yerleşimciler tarafından uygulanan ve Filistinlilerin yaralanması ve mallarının zarar g&ouml;rmesiyle sonu&ccedil;lanan şiddet olaylarındaki artıştan dolayı da ayrıca endişe duyuyorum.&quot;<br />
<br />
T&uuml;m bu zorlukların g&ouml;lgesinde ve Filistinlilerin devlet olma y&ouml;n&uuml;ndeki meşru talepleri doğrultusunda Genel Kurul&#39;da &Uuml;ye Olmayan G&ouml;zlemci Stat&uuml;s&uuml; kazanmak i&ccedil;in başvuruda bulunulduğunu hatırlatan Ban, &quot;Bu başvuruyla ilgili karar &uuml;ye devletler tarafından verilecek. Burada &ouml;nemli olan ilgili t&uuml;m tarafların konuya sorumluluk i&ccedil;inde ve yapıcı bir şekilde yaklaşmasıdır.&quot; diye belirtti.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Amacın kuşaklar boyudur Filistinlilerin ve İsraillilerin hasret kaldığı adil ve kalıcı barışın, yani 1967 yılında başlayan işgali sona erdirecek, bağımsız, g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve egemen bir Filistin devletinin, g&uuml;venliği sağlanmış bir İsrail devletiyle yan yana yaşamasını sağlayacak bir barışın inşasını sağlamak olduğunu s&ouml;yleyen Ban, hem İsraillileri hem de Filistinlileri vizyon ve kararlılık g&ouml;stermeye &ccedil;ağırdı. Ban, uluslararası topluluğu da her iki tarafın meşru taleplerini karşılayabilecek bir yol oluşturulmasına katkı vermeye davet etti. &quot;Bu amacı desteklemek i&ccedil;in t&uuml;m g&uuml;&ccedil;&uuml;m&uuml; kullanacağıma s&ouml;z veriyorum&quot; diyen Genel Sekreter Ban, s&ouml;zlerini ş&ouml;yle tamamladı: &quot;Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma G&uuml;n&uuml;&#39;nde, ilgili herkesin dayanışmayı barış i&ccedil;in, pozitif eyleme d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek i&ccedil;in birlikte &ccedil;alışacağına inanıyorum.&quot;</p>