Fişlerin kalkması asgari ücretliye yarıyor

Getirilmesi planlanan geçim indirimi sayesinden asgari ücretin yarısı vergi dışı kalacak.

Maliye Bakanlığı, çalışanlara vergi iadesini kaldırarak asgari geçim indirimi getiren düzenlemeye ilişkin taslağı hazırladı. Taslakta asgari geçim indiriminin, brüt asgari ücretin yarısı tutarında olması öngörülüyor. Fiş ve fatura toplamaya son verecek olan uygulama, bütün ücretlerin brüt asgari ücretin yarısı tutarındaki bölümünün vergi dışı kalmasını sağlıyor.
Buna göre halen 531 YTL olan brüt asgari ücret için asgari geçim indirimi 265.5 YTL olacak. Böylece asgari ücretle çalışanlar ayda 39.8 YTL daha az gelir vergisi ödeyecek.

Asgari geçim indiriminin sağlayacağı ek getiriyle asgari ücretlinin yeni sistemden avantajı yıllık 477.9 YTL, aylık da 43 YTL kadar çıkacak.

Brüt ücretler yükseldikçe asgari geçim indiriminin katkısı azalacak ve vergi iadesinin altına inecek. Yüksek ücretlileri kayba uğratacak olan yeni sistemle vergi matrahı 2 bin YTL olan ücretli yılda 502.8, 5 bin YTL olanlarsa 1.716 YTL kaybetmiş olacak.