Fişlerinizi atmayın

Uzmanlar, ücretlilerin, vergi iadesini kaldıran yasa çıkana kadarki süre için iade talep edebileceğini belirtiyor. İadenin kalkmayabileceği de kaydediliyor.

Ücretlilerde vergi iadesini 2007’de kaldırmayı, yerine 2008’de asgari geçim indirimini getirmeyi öngören tasarının Meclis’te görüşülmesi sürüyor. Yeni yasa çıkana kadar eski yasanın geçerli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ücretlilerin 2007’de yasa çıkana kadar olan zaman için vergi iadesi talep edebileceklerini vurguluyor.

Öte yandan vergi iadesini kaldırma konusunda tüm milletvekillerinin bir görüş birliği içinde bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar, tasarının şimdiye kadar basına yansıyan şekliyle yasalaşmayabileceğinin, vergi iadesinin kaldırılmama olasılığının bulunduğunun da altını çiziyor. Bu görüşlerini de şu örnekle destekliyorlar: Vergi iadesinin kaldırılmasını öngören tasarı aynı zamanda ‘mükellefe gelirini aşan harcamayı sorma’ hükmünü de içeriyordu. Ancak birkaç gün önce bu maddeden komisyon görüşmeleri sırasında vazgeçildi. Hem de AKP’lilerin isteğiyle…

Bir ay için dava…

Uzmanlar bu nedenle vatandaşları alışverişlerinde aldıkları fiş ve faturaları atmamaları yönünde uyarıyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: Kanun örneğin şubatta kabul edilirse vatandaşlar yılbaşından o tarihe kadar geçen bir aylık süre için vergi iadesi talebiyle dava açabilir. Bir asgari ücretli için bir aylık vergi iadesi ortalama 40 YTL civarında. Ayrıca vergi iadesinin kaldırılması konusunda hem bizler, hem milletvekilleri, hem de hükümet ikiye bölündü. Dolayısıyla yasanın parlamentodan ne şekilde çıkacağını kestirmek çok güç. Vatandaşlara tavsiyem, aldıkları fişleri biriktirmeye devam etmeleri.”

Türk-İş Başkanı Salih Kılıç: ‘Çalışana hile yapıyorlar’

“Tasarıya göre çalışanların 2007’deki harcamalarından dolayı vergi iadesi alamayacak ve asgari geçim indiriminden yararlanamayacak olması hak kaybına yol açacak. Bu küçük hesaptır, sinsi politikadır, hiledir. Fiş almayana ceza kesiyorlar ama karşılığını vermiyorlar.

Vergi iadesi 2008’e kadar devam etmeli. Sonra asgari geçim indirimine geçilebilir.”

DİSK Başkanı Süleyman Çelebi: ‘Kampanya başlatacağız’

“Vergi iadesi uygulamasından vazgeçmek emeklilerin bu gelirlerinin yüzde 2 azalmasına yol açtı. Çalışanlar için de hak kaybı doğacağı görülüyor. Çünkü asgari geçim indirimi, gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ücretlilerin vergi matrahından belirli miktar indirimi öngörüyor. Çalışanların hak kaybına uğramaması için kampanya başlatacağız.”

Hak-İş Başkanı Salim Uslu: ‘Hükümet sorun etmez’

“Tasarının bu halinde vergi iadesinden asgari geçim indirimine geçişte bir boşluk olacağı anlaşılıyor. Ancak bu, görüşmeler yoluyla giderilebilir. Yasa çıkana kadar bir düzenleme yapılabilir umudundayım. Zorunlu tasarruf konusunda hak sahiplerine ödeme yapmış bir hükümetin bir yıllık vergi iadesini sorun edeceğini sanmıyorum, böyle bir kaygım yok.”