Fransa’da gençlerin iş bulması kolaylaşacak

Fransa'da hükümet gençlere istihdam oluşturma planları çerçevesinde yeni önlemler aldı.

Geçen sene göçmen gençlerin başlattığı banliyö isyanıyla sarsılan Hükümet, işverenlerin daha çok genç işçi çalıştırmasını istiyor.
İşsizlikle mücadele kapsamında 4 ay önce uygulamaya konulan Yeni İş Yasası’nın (CNE) ikinci ayağı olan CPE, bütün firmalara 26 yaşından küçük işçileri düşük maliyetlerle çalıştırma izni veriyor. Gençlere yönelik kontrat sistemini, geçmişte sadece 20 kişiden az elemanı olan şirketler kullanabiliyordu. İşverenlerin gençleri en fazla 2 yıl süreyle deneme hakkı olacak. İşveren, çalışanından memnun olmazsa, iki yıl içinde sözleşmeyi feshedebiliyor. İşyeri sahibi, işten çıkardığı CPE kontratlı işçi iki ay boyunca sadece 460 euro tazminat ödemekle yükümlü olacak. Bu yeniliğin, yüksek işçi çıkarma maliyetlerinden çekinen yatırımcıları rahatlatması hedefleniyor.

Ayrıca, 250 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerine, 2007 yılından itibaren en az 25 genç stajyer çalıştırma zorunluluğu getiriliyor. Bu oran önümüzdeki yıllarda daha da arttırılacak. Hükümet, gençlerin erken yaşta ekonomik hayata atılarak bir meslek öğrenmesini istiyor. Nitekim, 18-26 yaş arası işsiz gençlerin yüzde 40’ını herhangi bir meslek eğitimi almamış gençler oluşturuyor.

Düşük maliyetli CPE kontratı sayesinde gençlere iş verme ya da işten çıkarma kolaylaşacak. Sağ ve sol muhalefet partileri, uygulamayı “Gençlere yönelik bir aşağılama” olarak yorumlarken, Hükümet, 18-26 yaş arası işsizlik oranının yüzde 23 olduğu ülkede acil önlemler almanın şart olduğunu savunuyor. Başbakan Dominique de Villepin, CPE ile gençlerin sistemin kurbanı olmaktan çıkıp Fransa’nın itici gücüne dönüşeceklerini söyledi. Genç nüfusun neredeyse dörtte birinin işsiz olması, geçen yılın sonlarında pek çok kentte yaşanan şiddet olaylarının ardındaki temel neden olarak görülmüştü.
Avrupa’da en yüksek işsizlik oranları açısından ise yüzde 10.3 ile birinci sırada olan İtalya’yı yüzde 9,5 ile Finlandiya, onu da yüzde 9,3 ile Fransa izliyor. 18-26 yaş grubu işsizlik oranında ise Fransa, yüzde 23’lük oranla ilk sırada yer alıyor.