GAP Projesi’nden kredi alanlara eğitim veriliyor

GAP Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında kredi almaya hak kazananlara ''satın alma eğitimi'' veriliyor.

20 milyon Avro tutarındaki projeden hibe kredi almaya hak kazanan 98 ayrı proje ile alakalı yaklaşık 200 kişi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan uzmanların da katılımıyla canlı hayvan alımının yanı sıra tohumluk, gübre, fidan ve yem alımı konusunda eğitiliyor.
Geçen hafta başlayan ve 2 hafta daha sürecek eğitim programına Avrupa Komisyonu Delegasyonu’nun da katkı sağladığı bildirildi. 20 milyon Avro tutarındaki projeden hibe kredi almaya hak kazanan projeler arasında süt sığırcılığı, besicilik, ırk ıslahı, koyun yetiştiriciliği, yem bitkisi yetiştiriciliği, arıcılık, ipek böcekçiliği, bağcılık, seracılık, sebzecilik gibi konular yer alıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdür Vekili Mehmet Açıkgöz, söz konusu projelerin önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağını söyledi.

Açıkgöz, projeyle kırsal nitelikli gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla, yoksulluğun azaltılması ve GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesinin planlandığını ifade etti. Açıkgöz, 2007 yılının Kasım ayına kadar bütün projeleri tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeyle, bölgenin sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesinin amaçlandığına dikkat çeken Açıkgöz, ”2 yıl önce teknik ekip tarafından duyurusu yapılan hibe kredi için aralarında özel işletmeler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve belediyeler tarafından hazırlanan 485 proje başvurusu yapıldı. Teknik destek ekibince yapılan değerlendirmenin ardından istenilen şartları yerine getiren 98 projeye hibe kredi verilmesi kararlaştırdı. Projelerin saha incelemesi de tamamladı” bilgisini verdi