Gazel’in yeni romanı ‘Yazgı-Bitmeyen Hikaye’ çıktı

Araştırmacı yazar Gülşen Gazel'in 'Kayıp Şehir' ve 'Milli Mücadele'nin Kahraman Şehidi Karayılan'ın ardından kaleme aldığı yeni romanı 'Yazgı/Bitmeyen Hikâye' Serencam Yayınları'ndan çıktı.

Araştırmacı yazar Gülşen Gazel’in ‘Kayıp Şehir’ ve ‘Milli Mücadele’nin Kahraman Şehidi Karayılan’ın ardından kaleme aldığı yeni romanı ‘Yazgı/Bitmeyen Hikâye’ Serencam Yayınları’ndan çıktı.

Kitapta, 18. yüzyıl Osmanlısı, Fransız İhtilali’nin Devlet-i Aliye’ye yansımaları, Batılılaşma süreci, Padişah 3. Selim’in yenilik hareketleri, bu hareketlere, karşı çıkan geleneksel fikrin temsilcisi çevreler, Kabakçı Mustafa isyanının arka planı, 3. Selim’in tahttan indirilmesi ve katledilmesi detaylarıyla anlatılıyor.

Geleneksel duruşa eleştirel bir bakışın yöneltildiği eserde, bugünün Türkiye’sinin temelini oluşturan değerler uğruna beden ödeyen aydınlara vurgu yapılıyor. Bugün çizilen Avrupa ve Ortadoğu haritasının ilk denemelerinin yapıldığı o dönemde Fransa, İngiltere, Rusya üçgeninde hayata geçirilmeye çalışılan Osmanlı topraklarını paylaşma projeleri ile vatansever aydın ve yöneticilerin ülkeyi kurtarma girişimlerine engel olmaya çalışan derin yapılanmaların daha o zamanlarda ülke üzerinde hâkimiyet kurma girişimleri yer alıyor. Sultan 3. Selim ve yenilik hareketlerini yöneten aydın yöneticilerin katledilmesi ile sekteye uğrayan Osmanlı’nın yenilik ve ilerleme sürecinin devletin dağılışını kolaylaştırdığına vurgu yapılıyor.