Gazetelerin yüzde 90’ı yerel yayın yapıyor

Türkiye'de yayımlanan gazetelerin yüzde 90,4'ü yerel yayın yapıyor.

Türkiye’de yayımlanan gazetelerin yüzde 90,4’ü yerel yayın yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile TUİK’in yaptığı yazılı medya araştırması sonuçları açıklandı.

Araştırma, Türkiye’deki ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yayımlanan gazetelerin ve dergilerin genel yapısını kurumsal ve içerik yönünden değerlendirmek, sunulan hizmetin niteliği, süresi, sıklığı ile ilgili bilgileri derlemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılıyor. Çalışma, 2005 yılından başlayarak her yıl düzenli olarak yürütülüyor.
Araştırma sonuçlarına göre, 2012 yılında gazete ve dergilerin sayısı 2011 yılına göre yüzde 4,9 arttı. 2012 yılında 7 bin 109 gazete ve dergi yayımlandı. Bu yayınların yüzde 57,7’sini dergiler oluşturuyor. Ülkemizde 2012 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90,4’ü yerel, yüzde 3,4’ü bölgesel ve yüzde 6,2’si ise ulusal yayın yapıyor. Dergilerin ise yüzde 35,2’si yerel, yüzde 7,8’i bölgesel iken, yüzde 57,1’i ulusal yayın yapıyor. Genel olarak bakıldığında ise gazete ve dergilerin yüzde 58,5’i yerel, yüzde 5,9’u bölgesel ve yüzde 35,5’i ise ulusal yayın yapıyor.

    YILLIK TOPLAM TİRAJIN YÜZDE 92,9’UNU GAZETELER OLUŞTURUYOR

    2012 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2011 yılına göre yüzde 1,9 arttı. 2012 yılında Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2 milyon 308 bin 507 olarak tespit edildi. Bunun yüzde 92,9’unu gazeteler oluşturuyor. 2012 yılında toplam tirajın yüzde 16,8’ini yerel, yüzde 1,8’ini bölgesel, yüzde 81,4’ünü ise ulusal gazete ve dergiler oluşturuyor. Gazetelerin yıllık toplam tirajının yüzde 87,8’i günlük gazeteler. Dergilerin ise yıllık toplam tirajının yüzde 51,9’u aylık, yüzde 20,3’ü ise haftalık. Gazetelerin yüzde 13,5’i günlük, yüzde 29,5’i haftalık olarak yayımlanıyor. Yayınlanan gazetelerin yüzde 85,9’u siyasi/haber/güncel içerikli olurken, yüzde 9,6’sı ek de veriyor. Dergilerin ise yüzde 24,8’i aylık, yüzde 23,1’i üç aylık olarak yayımlanıyor. Yayınlanan dergilerin yüzde 18,5’i sektörel/mesleki içerikli olurken, yüzde 10,2’si ek de veriyor.