Geçici işçilere kadroda sona doğru

Kamuda çalışan 207 bin 892 geçici işçinin bir bölümü “sözleşmeli”, bir bölümü de “sürekli işçi” statüsüne geçirilecek.

İlgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan teknik komite çalışmalarında, 36 bin 659’u merkezi yönetim, 26 bini KİT’ler ve 145 bin 233’ü mahalli idarelerde olmak üzere kamuda istihdam edilen toplam 207 bin 892 geçici işçiye yönelik çeşitli alternatifler ele alındı.

İlk aşamada kamudaki geçici işçilerin tümünün sürekli işçiye dönüştürülmesi gündeme geldi. Ancak Maliye Bakanlığı ve Hazine, bütçeye maliyetinin fazla olacağı gerekçesiyle buna itiraz etti.

Maliye kanadı, kamudaki geçici işçilerden büro hizmetlerinde bulunan ve memurlarla aynı işi yapanların sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesini, işçilerin yürüttüğü hizmetleri yapanların ise sürekli işçi olarak vasıflandırılmasını istedi.
Bunun bütçeye daha az yük getireceğini belirten Maliye Bakanlığı, bu şekilde kamuda aynı işi yapanlar arasındaki ücret ve unvan eşitsizliğinin de sona erdirileceğini belirtti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAKLAR

Teknik Komite çalışmalarında Maliye Bakanlığının bu önerisi kabul edildi ve yasal düzenlemenin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi benimsendi.

Buna göre, merkezi yönetim, KİT’ler ve mahalli idarelerde çalışan 207 bin 892 geçici işçiden büro hizmetlerinde bulunan ve memurlarla aynı işi yapanlar, sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek.

Bu personel için birlikte çalıştıkları memurların maaş seviyesi de gözönünde bulundurularak yeni sözleşmeler hazırlanacak.

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da bu durumdaki geçici işçiler, sözleşmeli statüsünde çalışmaya başlayacak.
Kamudaki geçici işçilerden, büro dışında çalışanlar ve daha çok işçilerin yürüttüğü işleri yapanlar ise yeni dönemde sürekli işçi olacak.

KAMU KURULUŞLARINA YETKİ

İlgili düzenlemenin yasalaşmasının ardından buna ilişkin uygulama yönetmelikleri çıkarılacak. Kamu kuruluşları da, kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca, geçici işçilerin hangilerinin sözleşmeli, hangilerinin sürekli işçi olarak istihdam edileceğine karar verecek.

Kamu kuruluşları, sözleşmeli statüsüne geçirilen geçici işçilerin yeni sözleşme ücretlerinin belirli limitler içinde belirlenmesinde de yetkili olacak. Ancak, burada memurlarla sözleşmeliler arasında ücret uçurumu bulunmamasına dikkat edilecek.

Geçici işçilere kadro verilmesi çalışmalarına katılan bir üst düzey yetkili, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamudaki geçici işçiler sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istediğini, çalışmaların da bu doğrultuda devam ettiğini söyledi.

Bu düzenlemenin merkezi yönetime 92 milyon, KİT’lere 230 milyon, mahalli idarelere ise 326 milyon YTL’lik bir yük getirdiğine işaret eden ekonomi yetkilisi, A.A’ya şu değerlendirmede bulundu:

“Ancak bu yük daha başlangıçta biliniyordu. Şimdi bütçeye yük getirecek gerekçesiyle bundan vazgeçilmesi söz konusu değil. Taslakta son rötuşlar yapılıyor. Ardından da Başbakanlığa sunulacak.

Buradaki önemli hususlardan biri, yeni ücretlerin nasıl belirleneceği konusu. Memurlarla-sözleşmeliler arasında bir eşitsizlik yaratmamak ana ilke olacak. Bu nedenle mevcut ücretlerde çok az bir aşınma olabilir. Fakat burada geçici işçilere sürekli çalışma hakkı verilmesi gözardı edilmemeli.

Burada kuruluşlar da yetkili olacağı için mevcut ücretlerin korunması, en azından belirli bir süreçte ücretler arasında bir eşitlik sağlanması yoluna da gidilebilir.”

MALİYE, ENVANTER ÇALIŞMASI YAPIYOR

Bu arada Maliye Bakanlığı, kamudaki geçici işçiler konusunda kapsamlı bir envanter çalışması yapıyor.

Bakanlık, bu çalışmada, kamu kuruluşlarına tahsis edilen kadrolardan kaçının dolu, kaçının boş olduğunu tam olarak tespit edecek.