Gelir vergisi dilimleri değişiyor

Gelir vergisi oranlarında indirimi düzenleyen yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu tarafından hazırlanan yasa teklifine göre, gelir vergisinde ücret ve ücret dışı gelir alanların tabi olduğu ikili vergi tarife yapısından vazgeçilerek, tek tarifeye geçiliyor. Böylece, ücret ve ücret dışı gelir elde edenler, artık aynı oranda vergilendirilecek. Yasa teklifine göre, gelir vergisinde alt sınır yüzde 15, üst sınır ise yüzde 35 olacak.

Teklife göre, vergi oranları dilimlerine göre yüzde 15, 20, 25, 30 ve 35 olurken, ücret dışı gelirlerde en üst dilimden yüzde 40 vergi alınıyor. Yeni sistemle, ücret dışı gelirlerde en yüksek vergi oranı yüzde 40’tan yüzde 35’e inecek. Teklifte, ücretlerini 1 Ocak’ta alan işçilerle 15 Ocak’ta alan devlet memurlarıyla sözleşmeliler ve kamu işçilerinin ücret ve maaşlarının geçen yılki gelir vergisi tarifesi üzerinden hesaplanması öngörülüyor. Yine aynı teklifte yatırım indirimi uygulamasına son verilmesi yer alıyor. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2005`ten önceki yatırımlarına 3 yıl süreyle indirim uygulamaya devam edebilecekler. Teklifte vergi oranlarına ilişkin maddeler 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.