Genel kurulu frak giyerek yönetecek

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, genel kurulu nasıl yöneteceğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Yaşar Tüzün, genel kurulu frak giyerek yöneteceğini, bunun Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk defa Meclisi yönettiği kıyafet olduğunu vurguladı.

Meclisin, tarihsel özelliklerinin yanı sıra kültürel özelliklerinin de  bulunduğunu hatırlatan TBMM Başkanvekili Tüzün, "Bu Meclisin teamülleri, gelenekleri ve bir  hafızası var. Böylesine önemli Meclis. Yer yüzünde eşi ve benzeri olmayan bir  Gazi Meclis. Dolayısıyla İçtüzük'te her ne kadar böyle bir değişiklik olmuş olsa  bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal  Atatürk de bu Meclisi ilk defa böyle bir kıyafetle yönetmişti. Dolayısıyla bu  teamülleri hatırlatmak, bu gelenekleri yaşatmak, bu hafızayı hatırlatmak üzere  böyle bir karar aldım. Bugün Genel Kurulu bu kıyafetle yöneteceğim." diye  konuştu.

"Bu tavrınız, bundan sonraki birleşimlerde de devam edecek mi?"  sorusuna Tüzün, "Aynı şekilde, çok olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe bu  kıyafetle Genel Kurulu yöneteceğim." yanıtını verdi.

Bu davranışının, kimseye bir tepki olmadığının altını çizen Tüzün,  geçmişte Genel Kurulda frak giyilmesine karşın, İçtüzük değişikliği ile bu  mecburiyetin kaldırıldığını hatırlattı.

Tüzün, "İsteyen arkadaşımız, benim dışımdaki diğer Meclis  Başkanvekillerimiz de isterlerse bu kıyafetle Genel Kurulu yönetebilirler.  Dolayısıyla buradaki amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk defa Meclisi  yönettiği kıyafetle o teamülü, geleneği yaşatmak, o hafızayı gündemde tutmak  olacaktır. O nedenle bu kıyafeti giydim. Genel Kurulu da böyle yöneteceğim."  ifadesini kullandı.

TRT