Genel Sağlık Sigortası kabul edildi gözler IMF’de

IMF taahhütlerinden Sosyal Güvenlik Reformu kapsamındaki emeklilik ve genel sağlık sigortasına ilişkin ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Tasarısı’ dün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Reforma ilişkin yasalaştırma çalışmalarının tamamlanması, IMF heyetinin üçüncü gözden geçirme çalışmaları için Ankara’ya davet edilmesi açısından da önem taşıyordu. İdari yapılanmaya ilişkin tek çatı tasarısı geçen hafta yasalaşmıştı. CHP’nin boykot ederek Genel Kurul görüşmelerine katılmadığı tasarı, ANAP ve DYP’lilerin ret oylarına karşın AK Parti grubu tarafından kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, yasanın 2007’de yürürlüğe gireceğine dikkat çekerek, “Önümüzde 8 ay var. Bu sürede yasaya katkı yapacak herkese bakanlığımın kapısı sonuna kadar açıktır.” dedi.

Sosyal güvenlik sistemi açıklarını uzun vadede düşürmeyi hedefleyen yasayla Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ayrımı kalkıyor ve tek bir emeklilik sistemi geliyor. Toplam 122 maddeden oluşan ve Genel Kurul’da temel yasa olarak altı bölümde görüşülen yasaya göre, adına prim ödensin veya ödenmesin 18 yaşından küçükler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. Yükseköğrenim görmüş 25 yaşından büyük kız çocukları, kendisine bakmakla yükümlü kişinin sağlık sigortasından yararlanamayacak. Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun önemli getirileri arasında dul ve yetimlere yönelik yapılan düzenleme yer alıyor. Buna göre emekli olmadan ölen sigortalının prim ödeme günü yetmediği için aylık bağlanamayan eş ve çocuklarına da maaş ödenecek. Tasarının geçici birinci maddesi ile getirilen yenilik, önceki yıllarda vefat etmiş ama prim ödeme günleri yeterli olmadığı için eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanmayanlara yeni bir hak doğuyor. Daha önce aylık verilmemiş olanların eş ve çocuklarına da maaş bağlanacak. Düzenlemelerden biri de çalışan sigortalının ölümü sonrasında geride bıraktığı dul ve yetimleri ile ana babasına bağlanacak aylıkların şartlarının değiştirilmesi. Düzenleme ‘En az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş’ olanların geride kalan dul ve yetimlerine dul-yetim aylığı bağlama esası getiriliyor. Böylece aylık bağlama şartları daha da basitleştiriliyor.

Doğum, evlenme ve ölüm yardımı

Genel Sağlık Sigortası ile doğum, evlenme ve ölüm dönemlerinde verilecek para yardımlarına düzenleme getiriliyor. Emzirme yardımı sadece SSK’da bir defalığına 50 Yeni Türk Lirası iken tasarıyla bütün vatandaşlara 6 ay boyunca 177 yeni liraya çıkarılıyor. Kamuoyunda çeyiz parası olarak ifade edilen evlenme desteği 1 yıllık yetim ve dul aylığı tutarı kadar kız, erkek ve dul eşe veriliyor. Cenaze yardımları da bin 593 yeni liraya yükseltiliyor. Söz konusu yardım SSK’da 213, Bağ-Kur’da 186, Emekli Sandığı’nda 810 yeni liraydı. Yasa ile genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere koruyucu sağlık hizmetleri, hastalık ve analık sebebiyle ayakta veya yatarak, acil sağlık hizmetleri verilecek. Hekimin göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurtdışı dahil yerleşim yeri dışına yapılan sevklerinde yol gideri ve gündelikleri karşılanacak. Çocuğu olmayan kişinin 2 kez tüp bebek tedavi masrafları kurum tarafından karşılanacak. Estetik amaçlı sağlık hizmeti ve estetik amaçlı ortodontik dış tedavileri, alternatif tıp uygulamaları ise ödenmeyecek. Kanun yürürlüğe girdikten sonra sigortalı sayılacak olanlar, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9 bin günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından faydalanabilecek. Emeklilik yaşı 2036’dan itibaren kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2048’de kadın ve erkek için eşitlenerek 65 olacak. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için zorunlu sigortalı olarak çalışmamış olmak, 18 yaşını doldurmak ve dilekçeyle kuruma başvurmak gerekecek. Çalışanlar, köy mahalle muhtarları, bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlar sigortalı sayılacak. Polislerin, akademide geçen eğitim süreleri sigortalılık süresine eklenecek. Cezaevlerinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak. Çırak, işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler ile üniversite sırasında zorunlu staj yapan öğrenciler de kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulacak.

Reformla birlikte sosyal yardımlara yeni bir boyut kazandırılıyor. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak veri tabanı araştırmasıyla yoksulların haritası çıkarılacak. TC kimlik numarası bazında yapılacak değerlendirmelerde vatandaşların mal varlıkları tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılacak. Elektronik ortamdaki verilerin günü gününe takip edilerek suiistimallerin önüne geçilmesi planlanıyor.