Genel seçimler zamanında yapılmalı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç Genel seçimler zamanında yapılmalısı gerektiğini dile getirdi.

Koç, ekonomik dengelerin korunması ve geliştirilmesi adına, siyasal istikrarı risk altına sokacak gündem maddelerinden kaçınılmasının önem kazandığını belirterek, genel seçimlerin zamanında yapılması, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasal istikrarı koruyacak şekilde yönetilmesinin de önemli olduğunu ifade etti.
TÜSİAD’ın 36. Genel Kurul toplantısı Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç, ekonominin yanısıra siyasal gündem ve yargı reformu ile ilgili konuştu. Koç, ”2006, daha şimdiden iyi yönetilmesi gereken bir yıl olarak kendini gösteriyor” dedi.

Koç, hükümetin son Kıbrıs açılımını, gerek inisiyatifi ele alması, gerekse iyi bir zamanlamayla yapılmış olması açısından desteklediklerini söyledi. Bölgesel gelişmelere de işaret eden Koç, “Bölgemizin potansiyel birer istikrarsızlık kaynağı olduğu düşünülürse, 2006 yılında Türkiye’nin hiç değilse kendi kendine sorun çıkarmamasının ne kadar önemli olduğu anlaşılır” şeklinde konuştu.

Koç, bu açıdan, ekonomik dengelerin korunması ve geliştirilmesi adına, siyasal istikrarı risk altına sokacak gündem maddelerinden kaçınılmasının önem kazandığına işaret ederek, “Genel seçimlerin zamanında yapılması, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasal istikrarı koruyacak şekilde yönetilmesi de son derece önemlidir” dedi.

Koç, ayrıca, yargı sisteminde bir reformun gerektiğine işaret etti. Koç, şöyle dedi: “Siyasal sistemimizin yüksek demokratik standartları, temsilde adaleti ve yönetimde istikrarı bir arada gerçekleştirebilecek şekilde reforma tabi tutulmasını da sağlamalıyız. Bu, ekonomik istikrarı sürekli kılabilecek kalıcı bir siyasal istikrar için zorunludur. Bütün bu çerçeveyi korumak üzere de bir hukuk devleti olmayı başarmalıyız. Bunun için gerekli hukuksal ve idari altyapıyı kurmalı, yargı sistemimizi baştan aşağı reforma tabi tutmalıyız.”