Genetiği değiştirilmiş ürünler alerji yapıyor

Genetiği değiştirilmiş organizma ya da "transgenik ürünler" adı verilen 700'den fazla ürün sofralarımızda.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, özellikle Amerika ve Arjantin’den yılda 2 milyon tonun üzerinde genetiği değiştirilmiş soya ve mısır ithal edildiğini söyleyerek, “Bu ürünler antibiyotiğe dayanıklı mikroorganizma oluştuyor. Ayrıca alerjik reaksiyonlara sebep olması ve bu ürünlerin ne tür sonuçlara yol açacağının bugünden bilinememesi de genetiği değiştirilmiş organizmaların bu ülkedeki en ciddi tehlikelerini oluşturuyor.” dedi. Günaydın, bu yolla hedeflenenin, tohumda yerel tohum çeşitlerinin tasfiye edilerek yerini yüzde 90’ı bütün dünyada yalnızca bir tek firmaya ait olan tohuma bağlamak olduğunu söyledi. Günaydın, “Brezilya kestanesinden gen aktarılan transgenik soyalar alerji yaptıklarından marketlerden toplanmış, İngiltere’de transgenik soya nedeniyle soya alerjisinde yüzde 50 artış yaşanmış ve ‘star link’ transgenik mısır çeşidi alerjen olduğundan ABD’de üretimden kaldırılmıştır.” diye konuştu.

Genetiği değiştirilmiş ürünlere ilişkin tüketicinin hiçbir bilgi edinme hakkı olmadığını belirten Günaydın, “AB’de içeriğinde binde 9’dan daha fazla transgenik hammadde bulunan işlenmiş ürünler, genetiği değiştirilmiş olarak etiketlenerek ancak satılabiliyorlar. Bu, Türkiye’de yapılmıyor. ‘Ulusal Biyogüvenlik Yasası’nın çıkartılamamış olması bu alanda Türkiye’yi tümüyle her türlü riske açık bir ülke konumuna getiriyor.” dedi.