Gerekçeli karar: Ergenekon terör örgütünün kendine özgü yapısı var

Ergenekon davasında gerekçeli karar bugün açıklandı.

Ergenekon davasında gerekçeli karar bugün açıklandı. 16 bin 600 sayfadan oluşan kararda, Ergenekon terör örgütünün kendine has bir yapısının olduğu, her birimin kendi uzmanlık alanında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Kararda; ” Ergenekon Terör Örgütü’ nün kendine özgü bir yapısı vardır. Bu örgüt, birbirlerini tamamlayan ve destekleyen kompartımanları olan, ancak bu kompartımantasyon/perdeleme sistemi gereği birimler arasında sınırlı bir iletişimin söz konusu olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ neden iktibas edilen “bilmesi gereken” prensibi çerçevesinde örgütü yelerinin faaliyet gösterdikleri, herkesin kendi uzmanlık alanında örgüte katkı sağlayıp örgütsel faaliyette bulunduğu bir yapılanmadır. Örgütün genel ve/veya güncel hedefleri doğrultusunda: bu yapılanmanın bir birimi; toplumun hazırlanması bakımından sivil toplum örgütlerini harekete geçirmekte/yönlendirmekte, toplantı ve gösteriler düzenlemekte/ düzenletmekte, bir birimi; cebir ve şiddet içeren eylem(ler) ile alakalı planlar yapmakta, lojistik ve finansal destek sağlamakta, bir birimi; kendi üzerine düşen cebir ve şiddet içeren eylem(ler)i organize etmekte, işlemekte/işletmekte, bir diğer birimi; bu tür eylemlerden sonra özellikle basın kanalıyla dezenformasyon yapmakta, bir kısmı bu eylemlerin rüzgarını arkasına alarak toplumsal katmanları harekete geçirip geniş tabanlı organizasyonlar yapmaktadır. Sonuçta Ergenekon Terör Örgütü, dosyamız kapsamında tüm bu birbirini tamamlayan eylemleriyle amaç suçların oluşması, iddianamedeki ifadesiyle ‘darbeye zemin hazırlama’ yönünde faaliyet göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.