Gima Carrefoursa ile birleşiyor

Gima Yönetim Kurulu, Şirketin devir yoluyla CarrefourSA ile birleşmesine karar verdi.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) gönderilen açıklamada, Gima Yönetim Kurulu’nun, 10.03.2006 tarih ve 2006-3 sayılı kararı ile Şirketin, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ne, devrolması suretiyle birleşmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Devir yoluyla birleşme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu Seri I, No:31 tebliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olması sebebiyle;

Devir işlemine esas olacak 31 Ocak 2006 bilanço ve kar zarar hesaplarının, bağımsız denetimden geçirilmesine,

Aynı tarih itibariyle çıkarılmış sermayenin ve bilançoda belirlenen özvarlığın ticaret mahkemesi tarafından atanacak bilirkişi marifetiyle tespitine,

Bilirkişi haricinde özkaynaklarının tespiti için uzman kuruluş incelemesi yaptırılmasına,

Birleşme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve tüm ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya ve bu hususta Şirket’imizi tam yetkiyle temsile Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Dinçer ve Yönetim Kurulu üyesi Şirket Genel Müdürü Luc Louis Emmanuel Dunoyer De Noirmont ve Yönetim Kurulu Üyesi Finans Direktörü Guillaume Gerard Marie Deruyter’in münferiden hareketle yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”