G.Kurmay’ın uyuşmazlık mahkemesi planı

AKP ve Güleni Bitirme Planı'nın mimarı Albay Çiçek hakkında Ergenekon savcıları 15 nisanda iddianame hazırlamıştı.

Mehmet Baransu’nun haberi

19 nisanda da askerî savcılık harekete geçti.Çiçek için üç yıla kadar hapis istendi. Genelkurmay ise davayı uyuşmazlık mahkemesine götürüp sivil yargıdan alma planı yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığı Askerî Savcılığının, “İrticayla Mücadele Eylem Planı” belgesi altında imzası bulunan Albay Dursun Çiçek le ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. Askerî savcılık tarafından hazırlanan iddianame 19 nisan günü Genelkurmay Askerî Mahkemesi ne sunuldu. İddianamede tek sanık olarak yer alan Albay Çiçek. “Astlık üstlük münasebetlerini zedelemekle suçlanıyor. Çiçek, hakkında üç aydan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet savcılarının Dursun Çiçek’in de sanık olarak yer aldığı iddianameyi 15 nisanda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ne sunması, askerî savcıları harekete geçirdi. Askerî Savcı Yavuz Şentürk, sürpriz bir şekilde soruşturmayı tamamlayarak 19 nisan günü iddianameyi Genelkurmay Askerî Mahkemesi ne sundu.

Altı aydan üç yıda kadar hapis

2010/20-109 sayılı iddianamede Albay Çiçek tek sanık olarak yer aldı. Çiçek, Askerî Ceza Kanununun maddesi ve TCK’nın 257. maddesi ile Askeri Ceza Kanununun 95/4. maddesini ihlal etmekle suçlanıyor. Askerî Ceza Kanununun 144. maddesinde şöyle deniyor: “Kendisine tevdi edilen askerî bir işin ifasında bu kanunda yazılı hallerden başka Türk Ceza Kanunu mucibince cezayı mucip ihmal ve tekasül

kanun mucibince cezalandırılır.” Askerî Ceza Kanununun 95/4 maddesinde ise “Astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunanlar altı aydan üç seneye kadar hapsolunur” deniyor.

Generaller iddianamede yok

Meçhul subayın gönderdiği ihbar mektubunda Çiçek’e emir verdikleri ve delilleri yok ettikleri öne sürülen dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Korgeneral Mehmet Eröz, Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Albay Hulusi Gülbahar, Albay İlker Ziya Göktaş, Albay Uğur Berksun, Albay Nuri Yıldırım ve diğer personel iddianamede yer almadı. Bu kişiler hakkında “delilleri karartma ve yok etme suçlarından yeterli delil olmadığı kanaatine varıldığı” iddia edilerek, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. İddianamede ayrıca meçhul subay da “cuntacı” olarak nitelendirildi. Ancak, cuntanın varlığı kabul edilmesine rağmen, cunta içerisinde yer alan isimlerle ilgili soruşturma yapılmadı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi. 2 Mayıs 2010 tarihine kadar iddianameyi kabu! edip etmeyeceğine karar verecek.

UYUŞMAZLIK PLANI

Çiçek iddianamesinin askeri mahkemede kabul edimesinin ardından dosyanın uyuşmazlık mahkemesine götürülmesi planlanıyor. Bu amaçta Genelkurmay Başkanlığı Adlî Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklunun 31 Mart 2010 tarihinde saat n:30 da Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Akyalçın’la görüştüğü iddia ediliyor. Görüşmenin Uyuşmazlık Mahkemesinin asker kökenli üyesi Serdar Ozgüldür’ün odasında gerçekleştiği belirtiliyor.

TARAF