GSM firmaları ve yetkilendirdiği şirketler aboneden kart bilgisi isteyemeyecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), GSM firmalarının yetkili tele satış firmalarına yönelik şikayetlerin artması üzerine, cep telefonu abonelerinin kredi kartı bilgilerinin kullanılması suretiyle işletmeci veya işletmeci tarafından yetkili kılınan firmalarca arama veya aranma yöntemiyle sunulan TL yükleme, fatura ödeme gibi hizmetlerde kart bilgilerinin paylaşılmaması yönünde hazırlanan

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), GSM firmalarının yetkili tele satış firmalarına yönelik şikayetlerin artması üzerine, cep telefonu abonelerinin kredi kartı bilgilerinin kullanılması suretiyle işletmeci veya işletmeci tarafından yetkili kılınan firmalarca arama veya aranma yöntemiyle sunulan TL yükleme, fatura ödeme gibi hizmetlerde kart bilgilerinin paylaşılmaması yönünde hazırlanan taslağı kamuoyunun görüşüne sundu. Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla hazırlanan taslak bir ay boyunca kurumun internet sitesinde kamuoyunun görüşüne sunulacak. Dr. Tayfun Acarer, başkanlığında toplanan BTK yönetimi, bazı GSM firmalarının yetkili tele satış firmalarına yönelik şikayetlerin arttığı dile getirildi.

BTK Başkanı Tayfun Acarer, 2. Başkan Dr. Ayhan Beydoğan, üyeler Galip Zerey, Yaşar Gök ile Musa Şahin’in katıldığı toplantıda, Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı TL yükleme hizmetleri raporunu değerlendirildi. Kuruma intikal eden bazı tüketici şikâyetlerinin inceleyen BTK yönetimi, toplantıyla ilgili bir açıklama yaptı. BTK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuza intikal eden bazı tüketici şikâyetlerinin incelenmesi neticesinde, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin yetkili tele satış firması Pusula Pazarlama Çözümleri ve Danışmanlık AŞ tarafından 7554444 numarası üzerinden sunulan TL yükleme hizmetlerinde abonelerin kredi kartı bilgileri kullanılarak üyelik ve abonelik işlemi gerçekleştirildiği ancak abonelerin söz konusu işlemde verdikleri onayın muhtemel sonuçları hakkında değerlendirme yapabilmeleri için açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilmedikleri durumların ortaya çıkabildiği gözlemlenmiştir. Bu kapsamda, yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin engellenmesini teminen Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı, 12’nci, 48’inci ve 49’uncu maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin kullanılması suretiyle işletmeci veya işletmeci tarafından yetkili kılınan taraflarca arama veya aranma yöntemiyle sunulan TL yükleme, fatura ödeme gibi hizmetlerde, satış veya müşteri temsilcilerinin kullanıcılardan kredi kartlarına ilişkin kart numarası, güvenlik kodu ve son kullanma tarihi bilgilerini sözlü olarak istememesi ve söz konusu bilgilere erişimlerinin engellenmesine yönelik bir taslak hazırlanmıştır.”

BTK acıklamasında; telefon aracılığıyla yapılan fatura ödeme ve TL yükleme gibi hizmetlerde, sesli kayıt sistemi ile kullanıcılara asgari ‘X hizmetinin Y tarafından sunulduğu, X hizmetinin kullanılması, satın alınması veya X hizmetine üyelik ya da abonelik yapılması halinde Z TL’nin kredi kartından tahsil edileceği veya faturasına yansıtılacağı’ hususunda bilgilendirme yapılmasını müteakip kullanıcıların ispatlanabilir irade beyanlarının alınması gerektiği dile getirildi. Açıklamada, “Kurul kararı kapsamında sunulan hizmetlerde belirtilen hükümlerin Kurul kararının tebliğinden itibaren 2 ay içinde uygulanmaya başlaması hususlarına ilişkin olarak 1 ay süre ile Kurum internet sayfasında yayımlanarak kamuoyu görüşü alınmasına karar verilmiştir” denildi.