Güneydoğu’da kararı aile reisleri veriyor

Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından yapılan araştırmada, Güneydoğu’da gençlerin hala görücü usulüyle evlendiği ortaya çıktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 9 ildeki araştırma, 2 bin 170 hane üzerinde yapıldı. Araştırmada Güneydoğu’da evlenme yaşı 19 olarak tespit edilirken; Şanlıurfa ve Şırnak’ta kadınların yaklaşık yüzde 60’ı 19 yaş altında evlendiği belirlendi. Bu oran Diyarbakır’da yüzde 58, Mardin’de yüzde 55 ve Batman’da yüzde 57. Bölgede evlilik yaşının en düşük olduğu il ise Şanlıurfa.

Araştırmaya katılan hane reislerinin yüzde 58’i aile büyüklerinin kararı doğrultusunda görücü usulü ile evlendiği, yüzde 35.4’ünün ise anlaşarak fakat ailelerinin izni ile evlendiği tespit edildi. Ankete katılanların yüzde 40.9’u ise evlilik kararının çocukların kendisinin ve aile büyüklerinin vermesi gerektiğini ifade etti.

Kadının erkek tarafından kaçırılması ya da eşlerin birbirleri ile anlaşarak kaçmalarının oranı ise sadece yüzde 2.

Ebeveynlerin evlilik yaşı ile çocuklarının kaç yaşında evlendirmek istedikleri yönündeki soruda evli kadınların yüzde 16.5’i 16 ve daha küçük yaşlarda evlendiği belirlenirken, kız çocuklarının bu yaşta evlenmesini hiçbiri istemiyor. Hane reislerinin yüzde 56’sı kızlarının 20 ile 22 yaş arasında evlenmelerini istiyor.

Araştırmayı yapan Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rüstem Erkan, gençlerin kiminle evleneceği kararının başkalarının vermesinin aile yapısından kaynaklandığını söyledi.

Bölgedeki hızlı nüfus artışının evlenme yaşı ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Erkan, bölgede evlenme yaşının 19 olarak çıktığını açıkladı.

Hane halkında bir düşüşün yaşanmadığını vurgulayan Erkan, “Bölgede hane halkı oranı 1950’deki oranın üzerinde. Batı illerinde hane halkının 3 ile 4 arasında değişirken; bölgede ise bu rakam 7’dir. Hane reislerinin gençler üzerinde etkisi büyük. Bu durum, gençlerin hem erken yaşta hem de kiminle evleneceği konusunda etkili oluyor.” dedi.